( Aktuální )
Zveřejněno 15. 6. 2021
Herianová Dominika - Domča
KÚJ - asistentka Kanceláře ústředí
dominika.herianova@skaut.cz

Personalistika a výchovní zpravodajové

Ve spolupráci s Odborem pro personalistiku je naším cílem napomáhat vedoucím na všech organizačních úrovních k úspěšnému budování a vedení svých týmů. Připravujeme a zprostředkováváme potřebné nástroje a informace pro práci s lidmi v týmech, pracujeme na jejich účelném začlenění do standardního vzdělávání (např. kurzy Střediskového minima) a metodických publikací (např. Vůdcovský handbook).

Máme na starosti agendu týkající se uvítacích a závěrečných balíčků rozesílaných činovníkům. Pracujeme na rozšíření možností cíleného mentoringu, koučingu a supervize. Nabízíme personalistické semináře na klíč zaměřené na dlouhodobě úspěšnou práci s lidmi. Poskytujeme konzultace v uvedených oblastech.

Kontaktovat nás můžete na adrese personalistika@skaut.cz.

Dotazky k Hodnocení kvality zasílejte na kvalita@skaut.cz.

Jana Jirasová - Prcek

Jana Jirasová - Prcek

zpravodajka pro dospělé

Josef Boubín

Josef Boubín

koordinátor personalistických projektů

josef.boubin@skaut.cz

Josef má na starost personalistické projekty. Zabývá se především přípravou informačních materiálů pro zájemce o skauting z řad dospělých a podpůrné prostředky pro vedoucí oddílů a středisek, kteří dospělé nováčky nabírají. Dále se podílí na revizi Příručky pro vedoucí středisek vzhledem k obsahu kurzů Střediskového minima.

Kromě práce na ústředí je členem persoodboru a vede středisko v Úvalech. Ve svém volnu rád mizí do ticha přírody. Večery si zpestřuje studiem psychologie, četbou, hrou na housle a během.

Jaroslav Petřík - Australan

Jaroslav Petřík - Australan

koordinátor projektu výchovných zpravodajů

jaroslav.petrik@skaut.cz

Australan se stará o výchovné zpravodaje, chystá metodiky, doplňuje křižovatku a také komunikuje a sdílí problémy se všemi výchovnými, např. pomocí celostátního setkání. 

Mimo práci na ústředí vede Australan smečku vlčat a zastupuje vůdce 8. oddílu Mnichovice ve středisku Lípa Říčany. Je stálým instruktorem Jesenické lesní školy, kde má na starosti výzvy a pomáhá, s čím je právě potřeba.

Naše projekty

Výchovní zpravodajové

Naším cílem je podpořit kvalitní činnost výchovných zpravodajů a usilujeme o (znovu)zavedení role výchovných zpravodajů všude, kde dosud chybějí. Připravujeme a zprostředkováváme metodiku pro výchovné zpravodaje nebo činovníky, jejichž role zahrnuje prvky práce výchovného zpravodaje. Organizujeme platformy pro výměnu zkušeností a konzultace – skupina výchovných zpravodajů na Facebooku, newsletter, celostátní setkání výchovných zpravodajů apod.

Hodnocení kvality

Rozvíjíme nástroj Hodnocení kvality a navazující zdroje pro naše jednotky, tak abychom jim umožnili systematickou a kvalitní zpětnou vazbu činnosti. Prostřednictvím vzdělávacích a celostátních akcí i metodických materiálů předáváme dobrou praxi ve využívání hodnocení kvality pro další plánování činnosti a rozvoje jednotek a jejích členů. Dotazy k této oblasti můžete směřovat na kvalita@skaut.cz.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.