( Aktuální )
Zveřejněno 6. 12. 2023
Barbora Bartošová (Georgie)
KÚJ – asistentka Kanceláře ústředí
barbora.bartosova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Vendula Pětníková (Bylinka)

Personalistika a výchovní zpravodajové

Ve spolupráci s Odborem pro personalistiku je naším cílem napomáhat vedoucím na všech organizačních úrovních k úspěšnému budování a vedení svých týmů. Připravujeme a zprostředkováváme potřebné nástroje a informace pro práci s lidmi v týmech, pracujeme na jejich účelném začlenění do standardního vzdělávání (např. kurzy Střediskového minima) a metodických publikací (např. Vůdcovský handbook).

Máme na starosti agendu týkající se uvítacích a děkovných mailů a pohlednic rozesílaných činovníkům. Sledujeme legislativní změny v oblasti pracovního volna s náhradou mzdy. Pracujeme na rozšíření možností cíleného mentoringu, koučingu a supervize. Nabízíme personalistické semináře na klíč zaměřené na dlouhodobě úspěšnou práci s lidmi. Poskytujeme konzultace v uvedených oblastech.

Kontaktovat nás můžete na adrese lide@skaut.cz .

Dotazy k Hodnocení kvality zasílejte na kvalita@skaut.cz .

Jana Jirasová - Prcek

Jana Jirasová - Prcek

zpravodajka pro dospělé

Petra Bašová - Fidla

Petra Bašová - Fidla

koordinátorka personalistických projektů

petra.basova@skaut.cz

Fidla má na starost personalistické projekty. Zabývá se především přípravou informačních či metodických materiálů a článků týkajících se dospělých v Junáku (např. refundace volna na tábory, dospělí nováčci, dobrovolnická dohoda, možnosti seberealizace dospělých v organizaci aj.). Podílí se na organizaci či programu některých celostátních setkání a vzdělávacích akcí.

Kromě práce na ústředí je členkou správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara a pořádá tábory skautských rodin.

Jaroslav Petřík - Australan

Jaroslav Petřík - Australan

koordinátor výchovných zpravodajů

jaroslav.petrik@skaut.cz, 605 551 815 (STS)

Australan se stará o výchovné zpravodaje, chystá metodiky, doplňuje křižovatku a také komunikuje a sdílí problémy se všemi výchovnými, např. pomocí celostátního setkání. 

Má také na starosti nástroje sebehodnocení - Hodnocení kvality a Semafor. Rozvíjí je a šíří povědomí o nich v organizaci.

Mimo práci na ústředí vede středisko a smečku vlčat v Mnichovicích.

Kateřina Slavíková - Kačka

Kateřina Slavíková - Kačka

koordinátorka personalistických projektů

katerina.slavikova@skaut.cz

Kačka se nově stará o ty, kdo pečují o své lidi v týmech, o zpravodaje pro personalistiku ve střediscích a dalšich OJ. Chystá pro ně podporu, doplňuje křižovatku, komunikuje a sdílí s nimi problémy. Zároveň hledá a přemýšlí o průniku oblasti zájmu s výchovnými zpravodaji a zpravodajkami.

Kromě toho také vede odbor pro personalistiku a snaží se pokrýt poptávku přes vzdělávání na klíč.

Naše projekty

Výchovní zpravodajové

Naším cílem je podpořit kvalitní činnost výchovných zpravodajů a usilujeme o (znovu)zavedení role výchovných zpravodajů všude, kde dosud chybějí. Připravujeme a zprostředkováváme metodiku pro výchovné zpravodaje nebo činovníky, jejichž role zahrnuje prvky práce výchovného zpravodaje. Organizujeme platformy pro výměnu zkušeností a konzultace – skupina výchovných zpravodajů na Facebooku, newsletter, celostátní setkání výchovných zpravodajů apod.

Hodnocení kvality

Rozvíjíme nástroj Hodnocení kvality a navazující zdroje pro naše jednotky, tak abychom jim umožnili systematickou a kvalitní zpětnou vazbu činnosti. Prostřednictvím vzdělávacích a celostátních akcí i metodických materiálů předáváme dobrou praxi ve využívání hodnocení kvality pro další plánování činnosti a rozvoje jednotek a jejích členů. Dotazy k této oblasti můžete směřovat na kvalita@skaut.cz .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.