( Aktuální )
Zveřejněno 15. 6. 2021
Herianová Dominika - Domča
KÚJ - asistentka Kanceláře ústředí
dominika.herianova@skaut.cz

Personalistika a výchovní zpravodajové

Ve spolupráci s Odborem pro personalistiku je naším cílem napomáhat vedoucím na všech organizačních úrovních k úspěšnému budování a vedení svých týmů. Připravujeme a zprostředkováváme potřebné nástroje a informace pro práci s lidmi v týmech, pracujeme na jejich účelném začlenění do standardního vzdělávání (např. kurzy Střediskového minima) a metodických publikací (např. Vůdcovský handbook).

Máme na starosti agendu týkající se uvítacích a závěrečných balíčků rozesílaných činovníkům. Pracujeme na rozšíření možností cíleného mentoringu, koučingu a supervize. Nabízíme personalistické semináře na klíč zaměřené na dlouhodobě úspěšnou práci s lidmi. Poskytujeme konzultace v uvedených oblastech.

Kontaktovat nás můžete na adrese lide@skaut.cz .

Dotazy k Hodnocení kvality zasílejte na kvalita@skaut.cz .

Jana Jirasová - Prcek

Jana Jirasová - Prcek

zpravodajka pro dospělé

Petra Bašová - Fidla

Petra Bašová - Fidla

koordinátorka personalistických projektů

petra.basova@skaut.cz

Fidla má na starost personalistické projekty. Zabývá se především přípravou informačních či metodických materiálů a článků týkajících se dospělých v Junáku (např. alkohol na skautských akcích, refundace volna na skautské akce, dospělí nováčci, dobrovolnická dohoda aj.). Podílí se na organizaci či programu některých celostátních setkání a vzdělávacích akcí.

Kromě práce na ústředí je členkou správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara a pořádá tábory skautských rodin. Volný čas ráda tráví s rodinou a přáteli v přírodě.

Jaroslav Petřík - Australan

Jaroslav Petřík - Australan

koordinátor výchovných zpravodajů

jaroslav.petrik@skaut.cz, 605 551 815 (STS)

Australan se stará o výchovné zpravodaje, chystá metodiky, doplňuje křižovatku a také komunikuje a sdílí problémy se všemi výchovnými, např. pomocí celostátního setkání. 

Má také na starosti nástroje sebehodnocení - Hodnocení kvality a Semafor. Rozvíjí je a šíří povědomí o nich v organizaci.

Mimo práci na ústředí vede středisko a smečku vlčat v Mnichovicích.

Naše projekty

Výchovní zpravodajové

Naším cílem je podpořit kvalitní činnost výchovných zpravodajů a usilujeme o (znovu)zavedení role výchovných zpravodajů všude, kde dosud chybějí. Připravujeme a zprostředkováváme metodiku pro výchovné zpravodaje nebo činovníky, jejichž role zahrnuje prvky práce výchovného zpravodaje. Organizujeme platformy pro výměnu zkušeností a konzultace – skupina výchovných zpravodajů na Facebooku, newsletter, celostátní setkání výchovných zpravodajů apod.

Hodnocení kvality

Rozvíjíme nástroj Hodnocení kvality a navazující zdroje pro naše jednotky, tak abychom jim umožnili systematickou a kvalitní zpětnou vazbu činnosti. Prostřednictvím vzdělávacích a celostátních akcí i metodických materiálů předáváme dobrou praxi ve využívání hodnocení kvality pro další plánování činnosti a rozvoje jednotek a jejích členů. Dotazy k této oblasti můžete směřovat na kvalita@skaut.cz .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.