( Aktuální )
Zveřejněno 21. 2. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lenka Šablová

Zvláštní organizační jednotky (ZvOJ)

Určité úkoly související s posláním naší organizace zajišťují zvláštní organizační jednotky. Zřizuje je Náčelnictvo Junáka - českého skauta, mají právní osobnost a jejich fungování upravují statuty.

Tiskové a distribuční centrum – TDC

Posláním Tiskového a distribuční centrum je vydávání, distribuce a prodeje knih, časopisů, propagačních materiálů a jiných publikací a dále zajištění aktivit souvisejících s propagací naší organizace. Metodiky, knížky i  skautské dárečky můžete koupit na junshop.cz.

ředitel Tomáš Slavík – Fred, kontakt: tdc@skaut.cz

více o TDC

skaut.cz/​tdc

Hlavní přístav vodních skautů - SHP

Vodní skauting je odvětví skautské výchovy, jehož cíle účely jsou totožné se skautským zákonem a slibem. Od běžného skautingu se liší pouze vodáckým výcvikem. Vodní skauti jsou sdruženi v síti vodních skautů (VS) a její vedení nazýváme Hlavním kapitanátem.

hlavní kapitánka Eliška Ebelová - Šišule (sisule@skaut.cz )

hkvs.cz

Skautský institut A. B. Svojsíka – SI ABS

Posláním Skautských institutů je nejen pečovat o paměť skautingu, popularizovat ji a zpřístupňovat k bádání, ale také hledat odpověď na otázku, jakou stopu nechává skauting ve světě. Vytvářejí prostor pro setkávání, debaty, hledání nových impulsů, organizaci akcí a aktivit které pomohou svět měnit k lepšímu.

ředitel Miloš Říha – Šípek (info@skautskyinstitut.cz )

skautskyinstitut.cz

Klub skautských sběratelů Junáka – KSSJ

Posláním Kluvu skautských sběratelů je rozvíjet a organizovat skautské sběratelství jako specifickou součást výchovného a dokumentaního systému naší organizace.

předseda Michael Kučera – Bobr (bobr.tabor@post.cz )

kssj.skauting.cz

Skautská ochranná služba – SOS

Skautská ochranná sluba dbá na zabezpečení areálů velkých akcí a to nejen v České republice. Starají se o to, aby každá velká akce proběhla bez problémů a účastníci si ji mohli užít.

vedoucí Marek Kraus (rada@soska.org )

soska.org

Skautské záchranářské středisko – SZS

Skautské záchranařské středisko je tým profesionálních a laických zdravotníků, kteří se věnují organizaci a zabezpečení zdravotní a záchranářské činnosti na skautských i neskautských akcích. Dále se věnuje zdravotnímu vzdělávání našich činovníků a vydávání metodik.

vedoucí Lukáš Hodáň  Bad (info@scoutrescue.cz )

szt.skauting.cz

Hospodářská správa kmene dospělých – HSKD

Kmen dospělých v rámci Junáka - českého skauta organizuje dospělé členy a "Hospodářská správa Kmene dospělých“ je zřízena pro podporu a plnění organizačněprávních a hospodářských činností kmene dospělých.

předseda Jiří Wolf  Pando (oldskauting@email.cz )

kmendospelych.skauting.cz

Vzdělávací středisko Gemini – VSG

Vzdělávací středisko Gemini je zřízeno za účelem poskytování vzdělání členům i nečlenům naší organizace. Pořádá vzdělávací akce, kvalifikační zkoušky, vydává metodické materiály apod.

předseda Jiří Fait – George (gemini@skaut.cz )

verejnost.gewiki.cz

Centrum vzdělávání Parvula – CVP

Vzdělávací centrum Parvula je zřízeno za účelem poskytování vzdělání členům i nečlenům naší organizace. Pořádá vzdělávací akce, kvalifikační zkoušky, vydává metodické materiály apod.

vedoucí Vítek Procházka (parvula@parvula.cz )

parvula.cz

Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn

Kaprálův mlýn je ekodům pro vzdělávací akce v Moravském krasu. Připravují přírodovědné a ekologické programy pro školy a sloužíme jako skautská základna poskytující zázemí nejenom pro členy naší organizace. Setkáte se zde s řadou ekotechnologií ve skutečném provozu.

ředitel Tomáš Kozel (info@kapraluvmlyn.cz )

kapraluvmlyn.cz

Krajinská České Budějovice 

Krajinská je skautská základna, která se zabývá pořádáním akcí a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Má skvělé zázemí v centru města a zaměření zejména na výtvarné, rukodělné a pohybové aktivity (lezení na umělé stěně) pro veřejnost i skauty.

ředitel Zdeněk Šmajcl – Čipera (spravce@krajinska.cz )

krajinska.cz

Skautské základny VAVÉHA

Skauti ze střediska Vavéha České Budějovice spravují několik skautských základen v jižních Čechách, které můžete využít se svým oddílem, střediskem či na vzdělávací akci apod.

ředitel Luděk Prášil – Baron

vaveha.cz/​zakladny

Správa základen

ZvOJ Správa základen je zřízena pro zajišťování činnosti některých skautských základen a kluboven organizace. Má na starosti Skautský dům Rozšířená v Praze, kam můžete přijet se svou družinou či oddílem.

kontakt: kancelar@skaut.cz

rozsirena.cz

Junácká rezervace Červený Hrádek – JRČH

Junácká rezervace Červený Hrádek měla na starosti skautskou základu nedaleko Sedlčan, kterou nabízela členům naší organizace i mimo ni. Dlouhodobé spory s vlastníkem pozemků pod objekty a okolních pozemků, vyvrcholily v srpnu 2022  nelegální demolici základny (viz info na Skautfóru ze srpna 2022).

předseda Petr Brabec, kontakt: petrbec@volny.cz

jrch.cz/​hradek

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.