( Aktuální )
Zveřejněno 10. 6. 2021

Ústřední orgány

Potřebujete kontaktovat některý z ústředních orgánů Junáka - českého skauta? Níže najdete všechny potřebné kontakty a informace.

Náčelnictvo

Je reprezentativním demokratickým a vrcholným strategickým orgánem .

E-mail: nacelnictvo@skaut.cz

Případně lze kontaktovat Kancelář ústředí

Více informací: Náčelnictvo a jeho pracovní skupiny

Výkonná rada

Je vrcholným výkonným orgánem, jejím úkolem je řídit činnost organizace .

E-mail: kancelar@skaut.cz

Případně kontaktujte Kancelář ústředí

Více informací: Výkonná rada a její odbory

Rozhodčí a smírčí rada

Řeší závažné spory a dbá, aby organizace, její jednotky i členové jednali v souladu s vnitřním právem. Kdo a v jakých případech se může na RSRJ obrátit je popsáno ve Stanovách v hlavě 13.

E-mail: rsrj@skaut.cz

Papírová podání: Junák - český skaut, z. s., Rozhodčí a smírčí rada, Senovážné nám. 24, 110 00   Praha 1

Více informací: Rozhodčí a smírčí rada

Ústřední revizní komise

Dohlíží, jsou-li záležitosti Junáka - českého skauta řádně vedeny a činnost je vykonávána v souladu se Stanovami a právními předpisy, zejména kontroluje veškeré hospodaření spolku.

E-mail: jan.stejskal@skaut.cz (na předsedu ÚRKJ)

Více informací: Ústřední revizní komise a její činnosti

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.