( Aktuální )
Zveřejněno 21. 2. 2024
Michaela Čakrtová (Střízla)
TDC – asistentka
michaela.cakrtova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Tomáš Slavík (Fred)

Tiskové a distribuční centrum (TDC)

TDC se stará o úkoly související s propagaci a komunikací. V těchto oblastech zároveň podporuje ostatní organizačních jednotky Junáka – českého skauta.

Co vše má TDC na starosti

Kontakt

Ředitel TDC: Tomáš Slavík – Fred

Kontakt na Sekretariát TDC: tel.: 777 663 997, e-mail: tdc@skaut.cz
Kontakt na Radu TDC: e-mail: rada-tdc@skaut.cz
Kontakt na Revizní komisi TDC: e-mail: tdc@skaut.cz 

Adresa:

Junák – český skaut
Tiskové a distribuční centrum, z. s.
Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1
IČO: 64934926, DIČ: CZ64934926

datová schránka: 8bjt7yk

bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2100256379/​2010

Řízení a orgány TDC

Vedením a řízením TDC je pověřen ředitel. Je odpovědný za hospodaření jednotky, řízení lidských zdrojů, včetně vnitřní struktury. Základním organizačním předpisem TDC je Statut.

Rada TDC

  • Hlavní řídicí orgán TDC.
  • Je minimálně pětičlenná, volená Výkonnou radou Junáka – českého skauta.
  • V čele stojí předseda, který svolává zasedání minimálně jednou za 6 měsíců.
  • Spolupracuje na dlouhodobém plánu rozvoje TDC, který předává ke schválení VRJ, přičemž dbá na zachovávání poslání TDC. Schvaluje vnitřní předpisy TDC, roční rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu. Jmenuje a odvolává ředitele TDC, dohlíží na jeho činnost a rozhoduje o jeho odměnách.

Členové: Bořek Slunéčko – předseda, David Černý , Pavel Konečný (Flek), Zuzana Sedláková (Koumes), Eva Staněk, Petr Zaremba, František Šereda (Moulin).

Revizní komise

  • Kontrolní orgán jednotky jmenován Výkonou radou Junáka – českého skauta.
  • Je tříčlenná s voleným předsedou, který svolává a řídí jednání revizní komise. Členové nesmí být členy rady TDC ani zaměstnanci TDC.
  • Přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu jednotky. Dohlíží na činnost jednotky, aby jednala v souladu se statutem, zákony a vnitřními předpisy Junáka – českého skauta.
  • Minimálně jedenkrát ročně podává VRJ zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.