( Aktuální )
Zveřejněno 11. 9. 2023
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Organizační struktura

Junák – český skaut je největší výchovná organizace pro děti a mládež u nás. Celkem je v ní zapojeno více jak 75 tisíc členů a členek ve více než 2 tisících oddílech. Abychom všichni táhli za jeden provaz, sdružují se oddíly do středisek a přístavů (středisek vodních skautů), kterých je po celé republice rozeseto téměř 500.

Organizační struktura Junáka – českého skauta kopíruje rozdělení republiky na kraje, okresy i samotná města a obce. Jednotlivá střediska (nazývaná též základní organizační jednotky), jsou podřízena skautským okresům (v některých oblastech neexistují) a následně skautským krajům. Ty na celostátní úrovni řídí hlavní spolek Junák – český skaut, z. s.

Kromě toho jsou přímo pod hlavní spolek začleněny i zvláštní organizační jednotky (například Skautský institut nebo Tiskové a distribuční centrum), které plní pro organizaci speciální úkoly a jejich zaměření je specifické. 

Orientaci v organizační struktuře jednotek ulehčují přidělená evidenční čísla.

Příklady jednotek a jejich začlenění

 • Česká  republika - hlavní spolek 

  • Junák – český skaut, z. s.

   • evidenční číslo 1
 • kraj - skautské kraje a okresy (vyšší organizační jednotky)

  • např. Junák – český skaut, Středočeský kraj, z. s.

   • evidenční číslo 210
  • nebo Junák – český skaut, okres Mělník, z. s.

   • evidenční číslo 216
 • obec - střediska a přístavy (základní organizační jednotky)

  • např. Junák – český skaut, středisko Lišák Neratovice, z. s.

   • evidenční číslo 216.04
  • nebo Junák - český skaut, přístav Neratovice, z.s

   • evidenční číslo 216.08

Údaje všech jednotek snadno vyhledáš ve skautISu nebo ve veřejném spolkovém rejstříku .

Více informací

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.