( Aktuální )
Zveřejněno 2. 2. 2024
Petra Bašová (Fidla)
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
petra.basova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Pavla Sýkorová (Gymi)

Duchovní zpravodaj

Zařazení

Duchovní zpravodaj je řádným členem střediskové, okresní i krajské rady (viz Organizační řád)

Smysl

Na své úrovni napomáhá tomu, aby základní principy skautingu – zejména pak prvý – byly živou součástí skautského života.

Předpoklady

  • Duchovní zpravodaj je skaut, který sám vede duchovní život (ne nutně církevně formovaný), jehož prioritou je služba Pravdě a Lásce. Je schopen z tohoto svého vnitřního bohatství podporovat i ostatní sestry a bratry, mezi nimiž požívá lidské i skautské důvěry.
  • Účinně komunikuje na dané úrovni v organizaci. Sám aktivně vyhledává informace, které mohou být užitečné pro něj i pro skauty ze svěřeného území. Dokáže poskytovat Odboru duchovní výchovy zpětnou vazbu.
  • Je vhodné, když získá OČK z oboru Myšlenkové základy skautingu a historie (byť to není podmínkou).

Hlavní formy činnosti

Duchovní zpravodaj je kontaktní osobou pro Odbor duchovní výchovy i pro lidi z oblasti, pro něž službu vykonává. Zájemcům může zprostředkovávat kontakty na komise OČK z oblasti Myšlenkové základy a historie skautingu. Napomáhá zajistit vhodné konzultanty pro plnění odborností.

Duchovní zpravodaj zprostředkovává přenos informací, které se týkají rozvoje duchovního života v Junáku na všech úrovních. Zejména jsou důležité informace ze vzdělávacích aktivit (rádcovské, čekatelské a vůdcovské kurzy, lesní školy apod.), které se pojí k oblasti duchovního života.

Duchovní zpravodaj má přehled o metodikách, programech a dalších formách podpory rozvoje duchovního života pro všechny výchovné a věkové kategorie Junáka českého skauta. Dokáže je doporučit a být mentorem při jejich zavádění a využívání. Např. Liliová cesta, Liliový kříž , duchovní vlčci a světýlka pro vlčata a světlušky, odborky pro skautky a skauty nebo duchovní projekty a výzvy pro rovery a rangers.

Duchovní zpravodaj je členem týmů vzdělávacích akcí, komisí, připravuje semináře, zprostředkovává zájemcům vhodnou literaturu, zajišťuje lektory pro oblast Myšlenkových základů a historie skautingu.

V situaci, kdy v jednotce či regionu není k dispozici duchovní rádce, podle svých možností supluje jeho činnost, je-li to zapotřebí. Například působí jako spojující koordinátor mezi skauty a místní farností/sborem.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.