( Aktuální )
Zveřejněno 20. 12. 2023
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Přebírám vedení střediska

Skončil střediskový sněm a ty jsi se stal/a novým vedoucím střediska. Nyní je důležité ujmout se zodpovědně své funkce, nezapomenout na nic důležitého a vykročit správným směrem.

Níže nalezneš základní rady, jak postupovat v prvních dnech po sněmu, na němž ses stal/​a vedoucím střediska. Zkušení vedoucí si zde zároveň mohou připomenout, na co nezapomenout, když středisko předávají do rukou někoho nového.

Jak převzít funkci vedoucího střediska?

Do měsíce od zvolení se domluv s bývalým vedoucím na schůzce, kde dojde k předání všech důležitých dokumentů jako jsou střediskové vyhláškysmlouvyhospodařenírazítkaklíče a další.

Věci a dokumenty spojené s vedením střediska

Pokud to není možné ihned, dohodněte termín a vyjasněte si, kdo má za co odpovědnost (a do kdy).

Jak na inventarizaci?

Potřeba jsou čtyři  vyhotovení: jeden výtisk pro každého z vás, jeden zůstane středisku, jeden se posílá nadřízené organizační jednotce.

Vzor: Protokol o předání a převzetí funkce

Tím se provedou změny ve funkcích. Ve skautISu zkontroluj kontaktní údaje střediska a své osoby. Dále se podívej na role a oprávnění, které mají i ostatní činovníci střediska a uprav je dle aktuálních funkcí (po sněmu se mohlo něco změnit).

Jak na volby ve SkautISu

Pokud zatím nemáš k nahlášení změny ve skautISu administrátorské pravomoci, dohlédni, aby k zápisu došlo. Je to naprosto nezbytné pro budoucí jednání s úřady!

Povinně musí být zapsáni: vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska

Předseda a členové revizní komise se už do rejstříku nezapisují (ale i nadále musí být včetně vyznačeného předsedy zvoleni a zapsáni ve skautISu).

Jak na zápis do spolkového rejstříku?

Například v případě, že předchozí bylo na domácí adrese tvého předchůdce. Změnu by měla svým usnesením schválit středisková rada. Nové sídlo se musí zanést do skautISu a sdělit partnerům (úřadům aj.). Změnu ve veřejném rejstříku zařídí ústředí.

Jak na změnu sídla střediska?

Zajdi do banky, kde má středisko vedený účet (změnu je potřeba udělat na všech bankovních účtech střediska – zjistíš z inventarizace). Nastav u něj dispoziční práva pro osoby (funkce) dle zvyklostí střediska. Obvykle je mají vedoucí, zástupce a hospodář. Vezmi si s sebou základní střediskové dokumenty.

Střediskové dokumenty k jednání s úřady

Změň informace na všech veřejně dostupných místech -  webu střediska, Facebooku a ostatních sociálních médiích, gdisku apod.

Informuj o změně třetí strany. Kromě banky i donátory a ostatní partnery. Některé dotační smlouvy to mají přímo v podmínkách. Pro jistotu prověř všechny právní dokumenty (smlouvy) svého střediska.

A co potom?

Podívej se na návod, jak začít s prací vedoucího střediska:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.