( Aktuální )
Zveřejněno 5. 10. 2022
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina – Jerry
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Jak začít s vedením střediska

Jsi nově zvolený vedoucí střediska, máš po předání a přemýšlíš jak pokračovat? Máme pro tebe návod!

Pokud nemáš středisko ještě předané, mrkni na návod:

Jak začít s vedením střediska?

Ujasni si stav střediska ve třech základních oblastech: hospodaření, oddílynemovitosti.

Hospodaření střediska musí být zajištěno. Máš přehled o střediskovém majetku? Inventáři, penězích v hotovosti i na účtu? Nezapomeň na pohledávky a závazky. Zjisti si termíny podávání žádostí o dotace a termíny a podmínky vyúčtování již přidělených dotací.  Víš, kdo vede vaše účetnictví? Jak se v minulosti sestavoval rozpočet? Nemusíš vše zgruntu měnit, ale udělej si v těchto záležitostech jasno, ať tě nic nemile nepřekvapí.

oddílů spadajících pod tvé středisko si udělej základní přehled o tom, jak fungují. Sejdi se s vedoucími oddílů a zjisti, jak se jim daří. Možná objevíš i něco, čím by se navzájem mohli inspirovat. Udělej si přehled o kvalifikaci činovníků, abys jim mohl nabízet další vzdělávání. Mají oddíly představu o své budoucnosti? Vychovávají si případné nástupce ve vedení? Pobavte se a zjisti, co je tlačí. Nenechte problémy přerůst přes hlavu – řešení hledejte v součinnosti.

Co z toho středisko vlastní? Kde je v nájmu? Nebo něco samo pronajímá? Zjisti veškeré skutečnosti, najdi smlouvy a ujisti se, že jsou nemovitosti ve vhodném stavu. Bude někde nutná rekonstrukce? Z čeho se zaplatí? Pomalu o tom začni přemýšlet a vezmi do úvahy i pojištění nemovitostí.

Tohle mělo zaznít na začátku: Nejsi na to sám/​sama! Už na sněmu jste kandidovali ve dvojici – ty a tvůj zástupce. Právě on nebo ona je při vedení střediska tvou pravou rukou. Do „výkonného týmu“ pak můžete přibrat další osoby, které budou mít funkci hospodáře, zpravodaje atd.

S jejím souhlasem můžeš jmenovat zpravodaje právě pro takové oblasti, které vaše středisko potřebuje. Jmenuj je znovu i v případě, kdy funkce zůstávají stejným lidem z předchozího období. Usnesení rady by se mělo objevit v zápise. Rozdělení práce a odpovědnost za fungování vaší organizace leží na tobě.

Vysvětlení a popis funkcí na středisku najdeš v Organizačním řádu

Nejdřív se ve své nové funkci „zabydli“ a osahej si, co to znamená skautské středisko vést. Nejspíš už tě při tom začnou napadat věci, které by šly změnit k lepšímu. Možná právě proto ses o funkci ucházel/​a. Zamysli se nad fungováním střediska v minulosti a společně s ostatními v radě popřemýšlejte nad budoucností . Chcete zachovat stejný směr, nebo kurz upravit? Udělejte si představu o časovém horizontu případných změn na tři roky vašeho vedení.

Připomeňte si roční plán střediska. Pokud u vás nic takového neexistuje, udělejtej si aspoň přehled o probíhajících aktivitách a nedokončených procesech. To se může týkat velkých projektů, akcí pro veřejnost i interní administrativy (vyúčtování, revize, inventarizace aj.).

Středisko by mělo mít dostatečný počet náležitě kvalifikovaných činovníků, aby byla zajištěna budoucnost jeho a jeho oddílů. Po celou dobu podporuj činovníky vašeho střediska v dalším vzdělávání. A začni u sebe. Máš ty a tvůj zástupce tzv. střediskové minimum – kvalifikaci potřebnou pro vedení střediska?

Vypsané kurzy střediskového minima

Potřebuješ poradit?

  • Zkus se zeptat svého předchůdce.
  • Zkus se zeptat ostatních vedoucích středisek a předsedy na okrese či kraji.
  • Domluv se a zajdi se podívat pro inspiraci na střediskovou radu k jinému středisku.
  • Podívej se do kapitol Příručky pro vedoucí střediska .
  • Podívej se na Křižovatku či Facebook (či specializované facebookové skupiny).
  • Jsi vodní skaut? Všechna důležitá sdělení o vodním skautingu najdeš na webu Hlavního kapitanátu.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.