( Aktuální )
Zveřejněno 8. 6. 2021
Markéta Musilová – Blecha
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz

Skautský Liliový kříž

Liliový kříž (LK) je doplňkem „skautské stezky“ pro skauty/ky křesťany a současně formou uznání (na způsob vyznamenání) dosažení určité úrovně duchovního života. LK má být jednoduchým základním motivačním průvodcem k probuzení aktivního duchovního života vlčete/světlušky, skauta/skautky, R+R (a to i pro jen pro „pasivně“ věřící). Nejde tedy o „zkoušení znalostí“, ale o laskavé trvalé doprovázení a povzbuzování na individuální duchovní cestě. LK motivuje k prohlubování víry a křesťanského života v církvi, ale nenahrazuje systematické vzdělávání (výuku náboženství, katechetická setkávání, ministrantské schůzky, přípravy na svátosti apod.). Liliový kříž by neměl dublovat skautské duchovní odborky. Ale duchovní odborky by mohly a měly na LK navazovat a být možným pokračováním a prohloubením LK.

Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s ÚDRS nabízí skautský Liliový kříž pro křesťany (verzi katolickou a ekumenickou/evangelickou):

Udělení bílého stupně LK ze strany ODV:

S žádostí (e-mailem) o udělení bílého stupně LK je potřeba poslat krátký (půlstrana textu) projekt/harmonogram popisující, jak hodlá daná osoba LK zavést ve svém oddíle/středisku. Pakliže se už LK v jeho oddíle/středisku plní, je potřeba poslat krátké (cca strana textu) zhrnutí svých zkušeností z této praxe. Dále pak v obou případech souhlasné vyjádření (e-mailem) od nadřízeného v rámci Junáka (vedoucího oddílu, střediska). Následně pošle ODV poštou patřičný dekret (odznak si žadatel koupí sám). 

Udělení černého stupně LK ze strany ODV:

Jde-li o kněze či jáhna, stačí s žádostí (e-mailem) o udělení černého stupně LK poslat souhlasné vyjádření (e-mailem) od příslušného vedoucího v rámci Junáka (vedoucího oddílu, střediska), kde žadatel působí jako duchovní rádce. Následně pošle ODV poštou patřičný dekret (odznak si žadatel koupí sám). Jde-li o duchovního rádce "laika" je potřeba navíc poslat doporučení od jeho kněze (jeho duchovního vůdce, zpovědníka, faráře, pastora, kazatele apod.).

Odznaky/nášivky LK:

Textilní nášivky všech stupňů nabízí JUNshop.cz. Kovové odznaky LK jsou k dispozici v prodejně LimanSport.cz.

Dekrety pro udělení 1-3 stupně LK ke stažení

Chcete-li zde ostatním nabídnout vaši verzi dekretu LK, pošlete nám ho.

Své zkušenosti, nápady a komentáře k LK (a návrhy na udělení bílého a černého stupně LK) prosím posílejte na: skaut-odv@seznam.cz

Za tým ODV

Rys (Jiří Kolář)


Imprimatur (=oficiální schválení Katolickou církví) nové katolické verze LK 2016.

Se předchozími katolickými a ekumenickými/evangelickými verzemi LK z roku 1991 a i s původními poválečnými katolickými LK se můžete seznámit v archivu ODV .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.