( Aktuální )
Zveřejněno 26. 2. 2024
Petra Bašová (Fidla)
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
petra.basova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Rodinný skauting

Posláním rodinného skautingu je sdružovat dospělé skauty a skautky, včetně jejich rodinných příslušníků, a podporovat je v jejich životním období, kdy zakládají rodiny a pečují o své děti, tak, aby udrželi vazbu ke skautskému hnutí a k jeho principům.

Základní informace 

Vedoucí klubu je jako u ostatních oddílů členem střediskové rady. Pro vedení klubu rodinného skautingu je potřeba mít složenou čekatelskou zkoušku. Klub rodinného skautingu musí mít registrované alespoň 4 dospělé osoby. Vedoucí klubů jsou pojištění v rámci pojištění odpovědnosti. Na účastníky akcí pořádaných střediskem (klubem) se vztahuje úrazové pojištění.

Registrace

Registrovat se mohou rodiče spolu se svými dětmi od 0 let věku. Na zvážení střediskové rady zůstává úprava členského příspěvku a zavedení příslušné registrační kategorie.

SkautIS umožňuje evidovat osoby jako “nečleny” Junáka – českého skauta.  Jedná se o možnost přidání osob, které se nechtějí registrovat, ale chtějí se podílet na oddílových aktivitách a s myšlenkou skautingu sympatizují.

Pravidla pořádání akcí klubem rodinného skautingu

Před pořádáním akce je nezbytné stanovit vedoucího akce, který bude dohlížet na dodržování předpisů, bezpečnosti apod., tedy stejně jako u oddílových akcí běžných oddílů. V případě účasti nečlenů Junáka – českého skauta doporučujeme vyplnění přihlášky.

Další možnosti realizace dospělých ve skautingu

Růrným formám zapojení dospělých do skautingu, včetně rodinného skautingu, se věnuje metodický materiál Dospělí ve skautingu - přehled nejen pro střediskové personalisty nebo seznam příležitostí, které skauting nabízí.

Kam dál?

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.