( Aktuální )
Platné 26. 2. 2019 – Neomezeno, Účinné od 3. 3. 2019
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina – Jerry
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Směrnice k táborům

Směrnice upravuje pořádání táborů jednotkami Junáka – českého skauta.

Obsahuje zejména:

  1. přehled základních podmínek, které je nutné pro pořádání tábora splnit (většinou vycházejí z podmínek příslušných zákonů a vyhlášek),
  2. postup schvalování táborů střediskovou radou,
  3. náležitosti komunikace mezi střediskem, okresem, krajem a ústředím,
  4. metodická doporučení a vzory dokumentů pro pořádání tábora (ty jsou uvedeny pro odlišení modrou barvou a kurzívou).
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.