( Aktuální )
Platné 26. 2. 2019 – Neomezeno, Účinné od 3. 3. 2019
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Směrnice k táborům

Směrnice upravuje pořádání táborů jednotkami Junáka – českého skauta.

Obsahuje zejména:

  1. přehled základních podmínek, které je nutné pro pořádání tábora splnit (většinou vycházejí z podmínek příslušných zákonů a vyhlášek),
  2. postup schvalování táborů střediskovou radou,
  3. náležitosti komunikace mezi střediskem, okresem, krajem a ústředím,
  4. metodická doporučení a vzory dokumentů pro pořádání tábora (ty jsou uvedeny pro odlišení modrou barvou a kurzívou).
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.