( Aktuální )
Platné 17. 4. 2019 – Neomezeno, Účinné od 17. 4. 2019
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi

Vzor dokumentu s možnou podobou potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (tzv. "papíry na hlavu"). V této podobě lze dokument použít nejen na tábory, ale i jako potvrzení k přihláškám na vzdělávací kvalifikační akce (ČZ, VZ).

Uvedený dokument potvrzuje praktický lékař či lékař pro děti a dorost. Může být nahrazen i jinou podobou, kterou lékař využije a bude sloužit ke stejnému účelu.

Toto potvrzení potřebují všechny osoby, které "samostatně" na táboře působí při činnosti s dětskými účastníky tábora. Typicky jde o vedoucí, jejich zástupce i další dospělé (18+ let) osoby podílející se na zajištění tábora, stejně tak na skautském táboře může jít o rovery (15+ let), kteří se podílí na zajištění programu s dětmi. Naopak družinoví rádci a rádkyně, které jsou mladší 15 let, toto potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi nepotřebují, neboť jsou sami dětmi.

Vzor formuláře nabízíme jak ve variantě k tisku a ručnímu vyplnění (editovatelný Word), tak v podobě elektronického formuláře k předvyplnění v počítači a následnému tisku (formulář v PDF).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.