( Aktuální )
Platné 17. 4. 2019 – Neomezeno, Účinné od 17. 4. 2019
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi

Vzor dokumentu s možnou podobou potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (tzv. "papíry na hlavu"). V této podobě lze dokument použít nejen na tábory, ale i jako potvrzení k přihláškám na vzdělávací kvalifikační akce (ČZ, VZ).

Uvedený dokument potvrzuje praktický lékař či lékař pro děti a dorost. Může být nahrazen i jinou podobou, kterou lékař využije a bude sloužit ke stejnému účelu.

Toto potvrzení potřebují všechny osoby, které "samostatně" na táboře působí při činnosti s dětskými účastníky tábora. Typicky jde o vedoucí, jejich zástupce i další dospělé (18+ let) osoby podílející se na zajištění tábora, stejně tak na skautském táboře může jít o rovery (15+ let), kteří se podílí na zajištění programu s dětmi. Naopak družinoví rádci a rádkyně, které jsou mladší 15 let, toto potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi nepotřebují, neboť jsou sami dětmi.

Vzor formuláře nabízíme jak ve variantě k tisku a ručnímu vyplnění (editovatelný Word), tak v podobě elektronického formuláře k předvyplnění v počítači a následnému tisku (formulář v PDF).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.