( Aktuální )
Zveřejněno 10. 6. 2022

Formulář cestovního příkazu pro OJ

Organizační jedntoky mohou využít tohoto formuláře k proplacení cestovních náhrad na akcích, táborech a dalších činnostech. Pro výpočet cestovného použijte formulář s platností v době, kdy byla cesta uskutečněna (v r. 2022 se jedná o období do 13.5. vč. a o období od 14.5.). Rozdíl je ve výši průměrné ceny PHM stanovené vyhláškou, která byla v průběhu roku 2022 aktualizována.

Více se k cestovnému dozvíte ve Směrnici k proplácení cestovních náhrad.

Přehled změn oproti předchozí verzi Směrnice naleznete v tomto článku k cestovním náhradám.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.