( Aktuální )
Zveřejněno 21. 2. 2024
Petra Bašová (Fidla)
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
petra.basova@skaut.cz

Dospělí ve skautingu - přehled nejen pro střediskové personalisty

Náčelnictvo Junáka – českého skauta vytvořilo přehled možných forem skautských aktivit v dospělém věku. Na jeho základě vznikl metodický materiál, který chce být užitečným pomocníkem zpravodajů pro personalistiku nebo těch, kteří se na střediscích starají o dobrovolníky. Chce vám být oporou v přemýšlení o tom, jak s dospělými ve vašich týmech a střediscích co nejlépe podporovat výchovu holek a kluků v oddílech a jak zároveň poskytnut všem dospělým možnosti seberozvoje a seberealizace.

Posláním Junáka - českého skauta  je vychovávat a rozvíjet mladé lidi s využitím skautské výchovné metody. Pro naplňování tohoto poslání je klíčová role dospělých členů i dalších dospělých podporovatelů. Organizace dospělým nabízí jak zapojení ve vedení a podpoře oddílů mladších členů, tak i možnost vlastního skautského programu pro dospělé.

Na prahu dospělosti ležící rovering je poslední výchovnou kategorií Junáka - českého skauta, za níž se nabízejí různé další formy možných skautských aktivit dospělých. Tyto formy jsou vzájemně provázané a často se různě překrývají, nemají dané pevné pořadí a podobně jako životní osudy bývají cesty dospělých různými formami zapojení do skautingu pestré. 

Tento dokument vznikl díky usnesení XV. valného sněmu a jeho smyslem je poskytnout základní přehled o formách skautské činnosti v dospělosti nabízené v současnosti Junákem – českým skautem, popsat přínos těchto forem pro jednotlivce i organizaci a střediskům i dospělým skautům ukázat šíři možností, jak je v dospělosti možné podporovat naši skautskou organizaci a být součástí skautského společenství.

Metodický materiál  přehled forem možného zapojení dospělých do skautské činnosti:

Dokument, který projednalo Náčelnictvo a který byl podkladem pro metodický materiál:

Podrobnější přehled konkrétních rolí a funkcí, v nichž se mohou realizovat skautští dobrovolníci: Příležitosti, které skauting nabízí

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.