( Aktuální )
Zveřejněno 14. 11. 2023
Kateřina Slavíková
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
katerina.slavikova@skaut.cz

Konkrétní metodická inspirace

pro péči o dobrovolníky a dospělé

Plácnout si s dospělým nováčkem nad domluveným doprovodem na výpravách benjamínků nestačí. S každým novým i “starým” dobrovolníkem je potřeba individuálně pracovat. Od představení oddílové/střediskové radě, stanovení doby spolupráce, podpory při jednotlivých úkolech, přes pomoc s jeho rozvojem a dalším vzděláváním až po ukončení nebo změny typu spolupráce. Co cesta dobrovolníků obnáší? 

Abychom měli s kým spolupracovat v oddílech a ve středisku, potřebujeme sehnat dobrovolníky. Nejsnáz to jde přímo z vlastních řad. Ale ne vždy je to možné. Dospělí nováčci jako rodiče, kamarádi či do té doby neznámí lidé jsou jedním z dalších zdrojů pomoci. Stejně jako bývalí skauti. Jak najít nové spolupracovníky?

Poznat nové členy týmu je důležitým předpokladem pro vzájemnou důvěru při vedení střediska a oddílů. Různé typy společenství kolem středisek nám mohou pomoct budoucí spolupracovníky při oddílu a středisku lépe poznat dříve, než se k nám do týmu přidají. Má smysl tato společenství budovat a podporovat. Nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat rozšířit řady :) Jak podpořit společenství u vás ve středisku?

Skauting je především o výchově, a to platí i u roverů a rangers. Primárně k nim přistupujme jako k výchovné kategorii, ale nezapomeňme, že z nich mohou vyrůst skvělí vedoucí oddílů, hospodáři střediska nebo fundraiseři. Jak je neztratit, ale podpořit?

Je úžasné, když máme všichni dostatečně silnou vnitřní motivaci pro skautskou činnost, pro práci v oddílech nebo pro podporu výchovy holek a kluků v zázemí. Ale i vnitřně motivovaný člověk potřebuje cítit a zažít podporu ze strany vedoucího a dalších v týmu. Je na domluvě, co zrovna ten který ocení. Nabídka je široká. Co potřebují vaši dobrovolníci?

Být na všechno sám vede akorát k vyhoření. Ale mít bezva tým, se kterým sdílím vizi, to je něco. Umět mezi sebou nenásilně komunikovat, společně zabrat, když je to potřeba, nebo spolu jen tak být a užít si čas sami pro sebe. Týmová spolupráce není vždy snadná, jak to zvládnout?

Jsou některé potřeby dobrovolníků naplnitelné v rámci vzdělávání? Nemusí se jednat jen o lesní čekatelské nebo vůdcovské kurzy. Někdo může ocenit seminář na klíč na téma H. skauting nebo sexuální výchova v oddíle. Jiný by ocenil sdílení zkušeností v konkrétním tématu napříč oddíly. Další by potřeboval pracovat na svých komunikačních dovednost.

Někdy i přes veškerou snahu není tým dostatečně velký nebo efektivní. Někdy máme pocit, že jsme na všechno sami a trvá to příliš dlouho. Jak nepadnout vyčerpáním? Jak v psychohygieně podpořit spolupracovníky?

Kodex jednání dospělých - mini publikace s tipy a inspiracemi (Křižovatka)

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.