( Aktuální )
Zveřejněno 30. 4. 2024
Kateřina Slavíková
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
katerina.slavikova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Kodex jednání dospělých

Kodex navazuje na skautské principy a je ukazatelem směru při hledání hranic žádoucího a nežádoucího jednání dospělých průvodců skautingem. Kodex je a dlouhodobě bude jedním z hlavních pramenů, k němuž se vztahujeme v oblasti bezpečného skautingu. Každý dospělý, který se podílí na skautské výchově, by jej měl znát, aktivně se k němu přihlásit a jednat podle něj.

Osobní zodpovědností každého z nás dospělých ve skautingu je, abychom se seznámili se zněním Kodexu, přemýšleli o tom, jak se jednotlivé body promítají do našeho vlastního působení ve skautské činnosti. Abychom v souladu s Kodexem jednali. Každý sám za sebe i společně jako tým.

Stejně jako v případě skautského a činovnického slibu, skautských zákonů i jiných etických norem si nejspíše musíme upřímně říct, že se chybám na cestě nevyhneme. Jen kdo nic nedělá, nic nezkazí! Mějme dost odvahy své chyby sdílet a navzájem se z nich učit. Kodex  je laťkou, které se máme stále snažit držet nebo se jí přibližovat. Ve hře není o nic méně než fyzické a psychické bezpečí nám svěřených skautů a skautek.

K dispozici jsou následující materiály:

  • Kodex jednání dospělých - plné znění - schválená verze (online)
  • Kodex jednání dospělých  - plné znění - schválená verze (pdf),
  • Kodex jednání dospělých  - plné znění rozšířené o doplňující komentáře a příklady k jednotlivým bodům - vhodné pro metodické využití a seznamování se s Kodexem (pdf),
  • Kodex jednání dospělých  - publikace k uvedení Kodexu s plným zněním Kodexu (schválenou verzí) doplněnou o zamyšlení, praktické zkušenosti vedoucích i různé aktivity a odkazy na další zdroje a podporu u jednotlivých bodů (pdf). (Publikace byla rozesílána jako příloha ke skautským časopisům v únoru 2022).

Instantní program o Kodexu:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.