( Aktuální )
Zveřejněno 27. 1. 2024
Kateřina Slavíková
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
katerina.slavikova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Kodex jednání dospělých

Oblast bezpečného skautingu (anglicky „Safe from Harm“) je již několik let klíčovou prioritou Světové organizace skautského hnutí (WOSM), která vyzývá všechny národní skautské organizace k posílení této oblasti ve své činnosti. Junák - český skaut se otázce bezpečí dlouhodobě také věnuje a jedním z výstupů je Kodex jednání dospělých. Valný sněm rozhodl o potřebě zavedení Kodexu a Náčelnictvo poté schválilo jeho finální znění. Kodex je a dlouhodobě bude jedním z hlavních pramenů, k němuž se v oblasti bezpečného skautingu vztahujeme.

Co znamená bezpečný skauting?

Mluvíme-li o bezpečném skautingu („Safe from Harm “), máme na mysli vědomou práci s riziky při skautské činnosti. Tato rizika nalézáme v oblasti možného fyzického, psychického i sexuálního poškození mladších členů, ale také dospělých ve skautingu. Některá rizika jsou pro nás nepřijatelná a neplní žádnou pozitivní roli v naplňování výchovného poslání Junáka - českého skauta (např. riziko sexuálního zneužití, riziko vážného úrazu nebo psychického poškození), u těchto rizik se snažíme o jejich minimalizaci. Jiná rizika chceme do určité míry vědomě připustit, protože mají výchovný význam (např. samostatná práce družin bez přímého dohledu dospělého), u těch musíme zajistit snížení rizika na únosnou míru. 

Co mám dělat s Kodexem?

Je na každém z nás dospělých ve skautingu, abychom se seznámili se zněním Kodexu, přemýšleli o tom, jak se jednotlivé body promítají do našeho vlastního působení ve skautské činnosti. Abychom v souladu s Kodexem jednali. Každý sám za sebe i společně jako tým.

Kodex navazuje na skautské principy a je ukazatelem směru při hledání hranic žádoucího a nežádoucího jednání dospělých průvodců skautingem. Stejně jako v případě skautského a činovnického slibu, skautských zákonů i jiných etických norem si nejspíše musíme upřímně říct, že se chybám na cestě nevyhneme. Jen kdo nic nedělá, nic nezkazí! Mějme dost odvahy své chyby sdílet a navzájem se z nich učit. Kodex  je laťkou, které se máme stále snažit držet nebo se jí přibližovat. Ve hře není o nic méně než fyzické a psychické bezpečí nám svěřených skautů a skautek.

K dispozici jsou následující materiály:

  • Kodex jednání dospělých  - plné znění Kodexu (schválená verze)
  • Kodex jednání dospělých  - plné znění Kodexu rozšířené o doplňující komentáře a příklady k jednotlivým bodům (vhodné pro metodické využití a seznamování se s Kodexem),
  • Kodex jednání dospělých  - publikace k uvedení Kodexu s plným zněním Kodexu (schválenou verzí) doplněnou o zamyšlení, praktické zkušenosti vedoucích i různé aktivity a odkazy na další zdroje a podporu u jednotlivých bodů. (Publikace byla rozesílána jako příloha jako příloha ke skautským časopisům v únoru 2022).
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.