( Aktuální )
Zveřejněno 14. 6. 2021
Marie Konečná (Maňule)
KÚJ – online ekonomické projekty
marie.konecna@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

On-line nástroje k hospodaření

Nabízíme vám nástroje pro usnadnění administrativy související s vedením účetnictví, placením členských příspěvků a účastnických poplatků i vyúčtováním dotací a grantů.

Skautské hospodaření – H.skauting

Ulehčete si administrativu akcí – zahrnuje vedení pokladny, sestavení závěrečného rozpočtu, seznam účastníků, výběr účastnických poplatků a cestovní náhrady. 

Web h.skauting.cz . Přečtěte si podrobnější popis systému.

Online účetnictví Skeleton ESO

Systém pro vedení podvojného i jednoduchého účetnictví, přístupný přes web a bez omezení počtu uživatelů, navíc propojen na skautIS.

Na začátku roku 2021 účtovalo v tomto systému 164 organizačních jednotek (147 středisek/​přístavů a 17 okresů).

Web eso.skeleton.cz Přečtěte si více informací níže.

Co umí h.skauting.cz

Online pokladní kniha pro evidenci plateb včetně pokladních dokladů, možnost vložení scanu dokladu (lze exportovat do XLS/​PDF).

Seznam účastníků s adresou, datem narození a výší účastnického poplatku (údaje o účastnících jsou nataženy ze skautIS).

Závěrečnou zprávu se základními údaji akce včetně rozpočtu dle typu nákladů (lze využít jako podklad pro zaúčtování akce do střediskového účetnictví).

Více o akcích

Online pokladní kniha pro evidenci plateb včetně pokladních dokladů, možnost vložení scanu dokladu (lze exportovat do XLS/​PDF).

Seznam účastníků s adresou, datem narození a výší účastnického poplatku (údaje o účastnících jsou nataženy ze skautIS).

Závěrečná zpráva se základními údaji včetně rozpočtu dle typu nákladů (lze využít jako podklad pro zaúčtování tábora do střediskového účetnictví).

Synchronizace dat se skautIS, která zajistí, že budete mít rovnou vyplněny i skutečné náklady, výnosy, účastníky včetně osobodnů ve skautIS.

Podpora pro výběr účastnických poplatků - více viz. Platby.

Tábory se zadávají a schvalují ve skautIS, h.skauting je přímo napojený na tento modul, proto je v h.skautingu naleznete již zadané a nemusíte zakládat znovu. U každého tábora je zobrazen i stav tábora – vidíte tedy, zda je rozpracovaný, schválený, nebo je již odevzdaná skutečnost.

Pozor na role. Před prací v h.skautingu si vždy zkontroluj vpravo nahoře, v jaké roli pracuješ, abys měl správná práva (pro vyúčtování tábora potřebuješ roli na úrovni střediska a to buď Správce akcí, nebo vedoucí/admin).

Více o táborech

On-line pokladní kniha střediska/​oddílu pro evidenci plateb (lze exportovat do XLS/​PDF).

Tisk pokladních dokladů (PDF)

Přikládání příloh přímo k dokladu

Ukázka pokladní knihy

Seznam členů/účastníků pro zadání plateb (napojeno na skautIS/​akce v h.skauting).

Variabilní symboly – automaticky se vygenerují.

Odeslání podkladů k platbám s QR kódem - mail. adresy se importují ze skautIS.

Párování plateb - do h.skautingu zadáte token vašeho účtu.

Rozesílání upomínek pro urgenci neuhrazených platby.

Více o platbách

Cestovní příkaz– doklad pro vyplacení cestovní náhrady a zároveň do účetnictví.

Výpočet cestovní náhrady – vypočítá i sazbu náhrady při využití automobilu.

Uložení informací k vozidlu – pro opakované využití.

Archiv - vyplacených cestovních příkazů.

Více o cestovních příkazech

V čem vám pomůže ESO Skeleton?

Členové – databáze členů s předdefinovanými i volitelnými údaji a možností synchronizace se skautISem.

Účetnictví – jednoduché i podvojné účetnictví, vše přizpůsobeno pro účely organizací pracujících s dětmi a mládeží, kdy se účtová osnova nezaobírá tématy jako mzdy nebo DPH, ale počítá naopak s nutností evidence dotací, nákladů na akce, tábory apod. Samozřejmě je zajištěna i možnost účtování v kompletní účtové osnově pro neziskové organizace. Pro lehčí správu jsou předdefinovány desítky předkontací mířené na dětské oddíly (výběr členských příspěvků, účastnické poplatky na akci, příjem dotací atd.).

Akce – databáze akcí, schůzek a výprav, samotné akce lze provázat s rozpočtem, členy a kalendářem.

Cestovní náhrady – kompletní správa cestovních náhrad – smlouvy, cestovní deníky, možnost ukládání technických průkazů apod.

Majetek – správa vlastního majetku včetně inventárních čísel.

Pokud se chcete blíže seznámit se systémem, můžete se podívat na první sérii návodných videí Skeleton ESO - S01 , kde budete během 9 krátkých webinářů provedeni celým systémem. Dále se můžete podívat na návodná videa se zaměřením na Podvojné účetnictví   nebo Jednoduché účetnictví .

Registrovat se můžete na adrese https://eso.skeleton.cz , kde také můžete vyzkoušet Demo verzi.

Cena roční licence je 660 Kč pro malé jednotky, které mají do 1499 účetních položek. Pokud v některém roce přesáhnete limit položek pro malou jednotku, bude vám pro následující rok zvýšena cena licence na 1000 Kč.

Počet uživatelů ESO není nijak omezen. Přístup můžete dát účetní, hospodáři, vedoucí střediska, revizní komisi a třeba i pokladníkům.

Práva jsou rozdělena podle jednotlivých částí, a to vždy pro zápis a pro čtení. Přesnější návod v tomto videu .

Vše nastavíte pomocí "Administrace jednotky”>”Uživatelé”. Je možné vybírat mezi  "Nový uživatel skautISu" – přístup pro členy registrované ve skautISu a "+Nový" – přístup mimo skautIS pro externisty neregistrované ve skautIS (případně pro ty, kteří potřebují přístup k více než 1 jednotce v ESO). 

Tip: Pokud potřebujete dát přístup pokladníkovi pouze k jedné pokladně, nastavíte práva pro čtení na podvojné (nebo jednoduché) účetnictví a současně ho nastavíte jako pokladníka vybrané pokladny (Peněžní zůstatky>Pokladna XY). Tím bude mít práva pro úpravy pouze v přiřazené pokladně. 

V rámci ESO může vedoucí/administrátor organizační jednotky nechat synchronizovat data ze skautISu (pomocí „Administrace jednotky > Nástroje > Synchronizace se skautISem). Synchronizují se informace o jednotce a seznam členů. Práva pro uživatele (skauty i nečleny) nastavujete přímo v ESO. Odkaz na video.

Veškerá účetní i další data uložená v on-line ESO jsou v bezpečí. Komunikace mezi vaším počítačem a serverem je šifrovaná, do systému se přihlašujete bezpečným účtem skautISu (nebo účtu ESO) a data jsou dobře zálohována.

Každou noc ve 2:00 automaticky celý systém zálohujeme (databáze, vložené soubory atd.) a záloha je ukládána na jiný server, než kde běží ESO. Pro zálohování je používán specializovaný zálohovací software, který je ověřen a používán na mnoha jiných produktech a serverech. Pokud se záloha nepodaří, tak systémový administrátor obdrží notifikační e-mail, aby situaci vyřešil ručně. Kromě toho je ESO monitorováno obdobným způsobem jako skautIS, tj. z nezávislého místa (http://www.monitoring-serveru.cz  ), každých 5 minut se kontroluje dostupnost a v případě výpadku je o tom systémový administrátor informován a věc začíná řešit.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.