( Aktuální )
Zveřejněno 2. 6. 2023
Marie Konečná (Maňule)
KÚJ – online ekonomické projekty
marie.konecna@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Markéta Olišarová (Jóňa)

Skautské hospodaření – H.skauting

H.skauting.cz je online nástroj, který usnadňuje práci hospodářům akcí, střediskovým hospodářům, účetním i dalším činovníkům. H.skauting.cz nenahrazuje účetnictví dle zákona, ale výstupy z h.skautingu lze využít jako podklad pro zaúčtování akcí do účetnictví.

H.skauting umožňuje komplexně zpracovat vyúčtování všech akcí (včetně táborů) - zahrnuje i seznam účastníků, výběr účastnických poplatků, zpracování cestovních náhrad, vedení pokladny i závěrečné vyúčtování jako podklad do účetnictví. 

Web je na adrese https://h.skauting.cz a přihlášení probíhá přes skautIS. Systém oprávnění je stejný jako ve skautIS, tedy pro práci jsou nejvhodnější role vedoucí/administrátor jednotky nebo správce akcí jednotky. Pro některé úkony stačí být uveden jako vedoucí akce, čímž získáte potřebná oprávnění pro danou akci nezávisle na roli.

Jde o dobrovolnický projekt, který vytváří od roku 2009 František Hána (Sin) a od roku 2016 i František Maša.

Hlavní přínosy:

  • jednoduchý a srozumitelný i pro začínající hospodáře,
  • online dostupný přes internet,
  • lze spolupracovat ve více lidech, 
  • načítá data se základními informacemi o akcích a členech ze skautISu,
  • výstupy lze využít do účetnictví,
  • vytváří historický archiv všech údajů k akcím se snadnou dohledatelností.

Popis modulů systému:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.