( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Marie Konečná (Maňule)
KÚJ – online ekonomické projekty
marie.konecna@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Skautské hospodaření – H.skauting

H.skauting.cz je online nástroj, který usnadňuje práci hospodářům akcí, střediskovým hospodářům, účetním i dalším činovníkům. H.skauting.cz nenahrazuje účetnictví dle zákona, ale výstupy z h.skautingu lze využít jako podklad pro zaúčtování akcí do účetnictví.

H.skauting umožňuje komplexně zpracovat vyúčtování všech akcí (včetně táborů) - zahrnuje i seznam účastníků, výběr účastnických poplatků, zpracování cestovních náhrad, vedení pokladny i závěrečné vyúčtování jako podklad do účetnictví. 

Web je na adrese h.skauting.cz a přihlášení probíhá přes skautIS. Systém oprávnění je stejný jako ve skautIS, tedy pro práci jsou nejvhodnější role vedoucí/administrátor jednotky nebo správce akcí jednotky. Pro některé úkony stačí být uveden jako vedoucí akce, čímž získáte potřebná oprávnění pro danou akci nezávisle na roli.

Jde o dobrovolnický projekt, který vytváří od roku 2009 František Hána (Sin) a od roku 2016 i František Maša.

Hlavní přínosy

  • jednoduchý a srozumitelný i pro začínající hospodáře,
  • online dostupný přes internet,
  • lze spolupracovat ve více lidech, 
  • načítá data se základními informacemi o akcích a členech ze skautISu,
  • výstupy lze využít do účetnictví,
  • vytváří historický archiv všech údajů k akcím se snadnou dohledatelností.

Popis modulů systému

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.