( Aktuální )
Zveřejněno 23. 9. 2023
Marie Konečná (Maňule)
KÚJ – online ekonomické projekty
marie.konecna@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Modul tábory

Efektivní pomocník pro zpracování hospodaření tábora.

Získáte:

  • Online pokladní knihu pro evidenci plateb včetně pokladních dokladů, možnost vložení scanu dokladu (lze exportovat do XLS/​PDF).
  • Seznam účastníků s adresou, datem narození a výší účastnického poplatku (údaje o účastnících jsou nataženy ze skautIS).
  • Závěrečnou zprávu se základními údaji včetně rozpočtu dle typu nákladů (lze využít jako podklad pro zaúčtování tábora do střediskového účetnictví).
  • Synchronizaci dat se skautIS, která zajistí, že budete mít rovnou vyplněny i skutečné náklady, výnosy, účastníky včetně osobodnů ve skautIS.
  • Podporu pro výběr účastnických poplatků - více viz. modul Platby.

Tábory se zadávají a schvalují ve skautIS, h.skauting je přímo napojený na tento modul, proto je v h.skautingu naleznete již zadané a nemusíte zakládat znovu. U každého tábora je zobrazen i stav tábora – vidíte tedy, zda je rozpracovaný, schválený, nebo je již odevzdaná skutečnost.

Pozor na role. Před prací v h.skautingu si vždy zkontroluj vpravo nahoře, v jaké roli pracuješ, abys měl správná práva (pro vyúčtování tábora potřebuješ roli na úrovni střediska a to buď Správce akcí, nebo vedoucí/admin).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.