( Aktuální )
Zveřejněno 13. 6. 2024
Marie Konečná (Maňule)
KÚJ – online ekonomické projekty
marie.konecna@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Modul tábory

Efektivní pomocník pro zpracování hospodaření tábora.

Získáte:

  • Online pokladní knihu pro evidenci plateb včetně pokladních dokladů, možnost vložení scanu dokladu (lze exportovat do XLS/​PDF).
  • Seznam účastníků s adresou, datem narození a výší účastnického poplatku (údaje o účastnících jsou nataženy ze skautIS).
  • Závěrečnou zprávu se základními údaji včetně rozpočtu dle typu nákladů (lze využít jako podklad pro zaúčtování tábora do střediskového účetnictví).
  • Synchronizaci dat se skautIS, která zajistí, že budete mít rovnou vyplněny i skutečné náklady, výnosy, účastníky včetně osobodnů ve skautIS.
  • Podporu pro výběr účastnických poplatků - více viz. modul Platby.

Tábory se zadávají a schvalují ve skautIS, h.skauting je přímo napojený na tento modul, proto je v h.skautingu naleznete již zadané a nemusíte zakládat znovu. U každého tábora je zobrazen i stav tábora – vidíte tedy, zda je rozpracovaný, schválený, nebo je již odevzdaná skutečnost.

Pozor na role. Před prací v h.skautingu si vždy zkontroluj vpravo nahoře, v jaké roli pracuješ, abys měl správná práva (pro vyúčtování tábora potřebuješ roli na úrovni střediska a to buď Správce akcí, nebo vedoucí/admin).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.