( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Kalendář hospodáře

Zde je orientační přehled termínů týkajících se hospodaření.

Leden/únor

 • odevzdání registrace k 31. 1.
 • výběr registračních poplatků
 • odvod registračních poplatků na VOJ (do konce února) 
 • přiznání k dani z nemovitosti (při nabytí, do 30. 1.)
 • aktualizace rozpočtu střediska dle počtu členů
 • nejpozději do 28. 2. provedení řádné inventarizace

Březen/​duben

 • schválení účetní závěrky střediskovou radou
 • odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu do 30. 4., povinnost podat elektronicky; (do 30. 6., pokud přiznání k dani z příjmu odevzdává daňový poradce)
 • vložení hospodářského výkazu do SkautISu do 10. 5. (do 10. 7., pokud přiznání k dani z příjmu odevzdává daňový poradce)
 • předložení zprávy o hospodaření za minulý rok (do 30. 6., ideálně co nejdříve po uzavření účetnictví)

Květen/červen

Červenec/​srpen

Září

 • vyúčtování táborů
 • příprava žádosti o dotace na obce a kraje

Říjen/​listopad

 • vyúčtování dotací MŠMT (do 15.11.)
 • odevzdání hlášení skutečnosti táborů do SkautISu (do 15.11.)
 • příprava a schválení rozpočtu na následující rok
 • schválení výše registrace na další rok

Prosinec

 • příprava registrace v oddílech
 • vyúčtování dotací na obce a kraje (termín záleží na podmínkách dotační smlouvy)
 • inventarizace a pak projednání zprávy inventarizační komise na střediskové radě
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.