( Aktuální )
Zveřejněno 26. 5. 2021

Kalendář hospodáře

Zde je orientační přehled termínů týkajících se hospodaření.

Leden/únor

 • odevzdání registrace k 31.1.
 • výběr registračních poplatků
 • odvod registračních poplatků na VOJ (do konce února) 
 • přiznání k dani z nemovitosti (při nabytí, do 30.1.)
 • aktualizace rozpočtu střediska dle počtu členů

Březen/​duben

 • schválení účetní závěrky střediskovou radou
 • odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu k 31.3. (30.6. odložené prostřednictvím daňového poradce)
 • vložení hospodářského výkazu do SkautIS (do 15.4.)
 • předložení zprávy o hospodaření za minulý rok (do 30.6., ideálně ale po odevzdání daňového přiznání)

Květen/červen

 • schválení rozpočtů táborů, táborových poplatků - odevzdání hlášenek táborů (do 31.5. oddíly, do 5.6. střediska)
 • výběr poplatku za tábor
 • příjem dotací (například regionální dotace (obecní, krajské), základ provozní dotace MŠMT)

Červenec/​srpen

 • tábory
 • letní běhy vzdělávacích a zážitkových akcí

Září

 • vyúčtování táborů
 • příprava žádosti o dotace na obce a kraje

Říjen/​listopad

 • vyúčtování dotací MŠMT (do 15.11.)
 • odevzdání hlášení skutečnosti táborů do SkautISu (do 15.11.)
 • příprava a schválení rozpočtu na následující rok
 • schválení výše registrace na další rok

Prosinec

 • příprava registrace v oddílech
 • vyúčtování dotací na obce a kraje (termín záleží na podmínkách dotační smlouvy)
 • inventarizace a pak projednání zprávy inventarizační komise na střediskové radě

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.