( Aktuální )
Zveřejněno 17. 2. 2024

Způsoby, jak žádat o podporu

Kromě dotací a přímých finančních darů jsou i další cesty, jak zajistit zrovna to, co potřebujete. Níže představujeme pár osvědčených metod, ale možná vás napadne i něco lepšího. Důležité je být aktivní, zapojit dostatek lidí a nebát se vyzkoušet i něco nového.

Způsoby, jak žádat o podporu

Významná může být materiální pomoc. Podívejte se na firmy ve svém okolí a požádejte je o konkrétní věc. Stavební firma vám může věnovat materiál na stavbu nové klubovny a  zelinář třeba ovoce na vánoční besídku. I pokud vyrábí něco, co se vůbec nehodí pro skautskou činnost, může jít o vhodný předmět do tomboly či jako odměna pro fundcrowdingovou kampaň.

Propojením s vaší akcí mohou firmy získat zajímavý způsob jak se zviditelnit. Pro některé může být zároveň  jednodušší podpořit vás svými výrobky než formou finančního daru.

V tomto případě si ale dejte pozor, abyste místo daru nezískali reklamu, jaké jsou v tom rozdíly se můžete kouknout sem do článku k darům.

Požádat o podporu můžeme na portálech, které se na veřejné sbírky zaměřují, máte tak šanci oslovit opravdu velkou skupinu lidí. Obecně rozlišujeme portály crowdfundingové a darovací. Ač se od sebe liší, je v obou případech nutné připravit aktivní propagaci, tedy rozesílání odkazu a oslovování různých skupin potencionálních přispěvovatelů. Podobných sbírek je na internetu hodně a bez angažovanosti a šíření informace, může ta vaše snadno zapadnout.   

Nebo-li skupinové financování má hlavní myšlenku v tom, že přispěvovatelům za jejich zapojení něco nabídneme. Může jít o drobný upomínkový předmět nebo přímo podíl v nově vznikající firmě. Předem je nutné definovat požadovanou částku, která je na projekt potřeba. Pokud se částku nepodaří v určeném čase nasbírat, všechny vybrané peníze se vrací přispěvovatelům. Naopak vybrat peněz víc, je v pořádku a často se tak i děje.

 • Za kampaň platíte provizi. Zároveň je nutné počítat s náklady na dárky (odměny) podporovatelům a jejich distribuci.
 • Svou kampaň musíte aktivně propagovat, čím víc osob rozešle o její existenci informaci, tím lépe.
 • Podívej se pro inspiraci na některé croudfunginové portály a jejich nejúspěšnější kampaně. Známe jsou např. portály Startovač, Hithit, Kickstarter a další

Existují i weby, kde můžete požádat čistě o dar, například portál Darujme.cz. Za poskytnuté finance se nenabízí žádné odměny, ani není třeba nasbírat konkrétní částku. Všechny vybrané peníze vždy získá organizace, která projekt vytvořila. I zde je úspěch založen na aktivním šíření informace o probíhající sbírce.

Střediska se do toho nemusí pouštět sama, mohou se obrátit na Skautskou nadaci Jaroslava Foglara, která je na Darujme.cz již zaregistrovaná a sdružuje pod sebou skautské projekty v rámci ohlášené veřejné sbírky – viz https://www.darujme.cz/​organizace/​1200013 . Odpadne vám tak administrativa daňového potvrzení o přijatých darech. Sledujte stránky nadace  https://skautskanadace.cz , kde jsou zveřejňovány i další zajímavé výzvy. 

Pokud je před vámi konkrétní větší projekt, např. stavba klubovny, můžete vyhlásit veřejnou sbírku v místě, kde fungujete. Vyhlásit ji musíte, pokud budete vybírat peníze od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel.

Veřejné sbírky se řídí pravidly vypsanými Ministerstvem vnitra České republiky: https://www.mvcr.cz/​clanek/​obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D

Veřejné sbírky mohou mít tyto formy:

 • zvláštní bankovní účet, pro tento účel předem zřízený;
 • pokladničky;
 • prodej předmětů, kdy je příspěvek zahrnut v jejich ceně;
 • prodej vstupenek na veřejná vystoupení;
 • dárcovské textové zprávy (DMS);
 • jiné formy.

Pokud uvažujte o uspořádání veřejné sbírky, prostudujte si pečlivě výše zmíněná pravidla MVČR. Nezapomeňte zejména na:

 • Povinnost sbírku předem ohlásit kraji. Bez osvědčení vám hrozí pokuta.
 • Do 3 měsíců od ukončení sbírky se provádí její vyúčtování.
 • POZOR: Transparentní účet nenahrazuje ohlášení veřejné sbírky!

Při některých střediscích fungují tzv. kluby přátel skautingu, které sdružují osoby nakloněné našemu hnutí. Může jít o bývalé členy, jejich rodiče, veřejné osoby-sympatizanty. Také oni jsou vhodnou cílovou skupinou, žádáte-li o dar, konkrétní výpomoc či dlouhodobější spolupráci. Zároveň vám fyzické osoby mohou otevřít dveře do firem, které mohou být potenciálními většími dárci. Obracet se na firmy prostřednictvím konkrétního zaměstnance je vždy lepší, než rozesílat náhodné, neosobní žádosti.

Pomoc zvenčí aneb jak a proč budovat společenství přátel skautingu

Oblíbené a úspěšné bývají předtáborové výzvy s žádostí o materiální dary: utěrky, nádobí, nářadí, toaletní papír atd. i o konkrétní pomoc: stavba/​bourání tábora, zajištění dopravy, výpomoc s účetnictvím.

Pokud to ještě neděláte, zauvažujte o vánoční besídce pro rodiny členů, před kterou zveřejníte „seznam pro Ježíška“. Může se jednat o konkrétní věci (nářadí aj.), které vaše středisko potřebuje.

Rodiče můžete požádat o částku navíc k povinnému registračnímu poplatku. Možná vás překvapí, kolik z nich tuto prosbu vyslyší. Oslovujte rodiče originální, osobnější formou.  Poděkujte jim! Pošlete pohled, naplánujte pro ně akci, grilování, neformální posezení s kytarou, nebo je pozvěte na besídku. Registrační část poplatku zaúčtujete jako členský příspěvěk a částku navíc jako dar. K daru můžete vystavit potvrzení o přijetí daru.

Vzory žádostí a darovacích smluv

Využijte připravené vzory smluv a dopisů a v případě nejasností se nechte vést metodickými listy:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.