( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Darovací smlouva – vzor

Smlouvou darovací dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci a obdarovaný dar přijímá.

Darovací smlouva je upravená v § 2055 a násl. občanského zákoníku.

 Darovací smlouva musí být písemná, pokud

  1. nedojde k odevzdání darované věci zároveň s projevem vůle darovat,
  2. je darovaná věc zapisovaná do veřejného seznamu (např. nemovitá věc).

 Z daňových důvodů je u org. jednotek Junáka nutné prokázat účel, ke kterému jim byl dar poskytnut. Doporučujeme proto ve smlouvách uvádět – buď obecně (za účelem ochrany a výchovy dětí a mládeže) nebo konkrétně (na uspořádání letního tábora 5. oddílu).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.