( Aktuální )
Zveřejněno 11. 1. 2023
Hana Pechoušková (Karamela)
KÚJ – velké akce
hana.pechouskova@skaut.cz
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Markéta Olišarová (Jóňa)

Nájemní smlouva - vzor

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Smlouva nájemní je upravená v § 2201 a násl. občanského zákoníku.

Nájemní smlouva movité věci se používá na poskytnutí individuálně určené věci (auto, stan).

Občanský zákoník stanovuje zvláštní podmínky pro nájem byty či domu pro zajištění bytových potřeb nájemce. Odlišná pravidla také platí pro nájem prostor sloužících k podnikání. V případě nájem prostor pro běžnou činnost OJ Junáka se právní vztahy budou řídit pouze obecnou úpravou nájmu v § 2201 a násl.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.