( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Smlouva o zápůjčce / výpůjčce – vzor

Smlouvou o zápůjčce zapůjčitel přenechává vydlužiteli peníze (či jinou věc určenou podle druhu jako je třeba obilí či dřevo) k dočasnému užívání. Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli věc k bezplatnému a dočasnému užívání.

Smlouva o zápůjčce je upravená v § 2390 a násl. občanského zákoníku.

Tato smlouva se používá zejména při půjčení peněz, které se budou po určité době vracet. Obdobný smluvní typ jako zápůjčka je smlouva o úvěru, který budou zpravidla využívat finanční instituce.

Při zápůjčce mohou být sjednány úroky, ale může být poskytnuta i bezúročně.

Smlouva o výpůjčce je upravená v § 2193 a násl. občanského zákoníku.

Tato smlouva se používá při výpůjčce konkrétní věci (stan, auto, počítač) a zpravidla se dojednává i účel poskytnutí.

Pokud by nebyl sjednán účel, je možno použít též smlouvu o výprose. Pokud by se sjednávala úplata za poskytnutí věci, uzavírala by se smlouva o nájmu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.