( Aktuální )
Zveřejněno 11. 1. 2023
Hana Pechoušková (Karamela)
KÚJ – velké akce
hana.pechouskova@skaut.cz
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Markéta Olišarová (Jóňa)

Smlouva o zápůjčce / výpůjčce - vzor

Smlouvou o zápůjčce zapůjčitel přenechává vydlužiteli peníze (či jinou věc určenou podle druhu jako je třeba obilí či dřevo) k dočasnému užívání. Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli věc k bezplatnému a dočasnému užívání.

Smlouva o zápůjčce je upravená v § 2390 a násl. občanského zákoníku.

Tato smlouva se používá zejména při půjčení peněz, které se budou po určité době vracet. Obdobný smluvní typ jako zápůjčka je smlouva o úvěru, který budou zpravidla využívat finanční instituce.

Při zápůjčce mohou být sjednány úroky, ale může být poskytnuta i bezúročně.

Smlouva o výpůjčce je upravená v § 2193 a násl. občanského zákoníku.

Tato smlouva se používá při výpůjčce konkrétní věci (stan, auto, počítač) a zpravidla se dojednává i účel poskytnutí.

Pokud by nebyl sjednán účel, je možno použít též smlouvu o výprose. Pokud by se sjednávala úplata za poskytnutí věci, uzavírala by se smlouva o nájmu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.