( Aktuální )
Zveřejněno 11. 1. 2023
Hana Pechoušková (Karamela)
KÚJ – velké akce
hana.pechouskova@skaut.cz
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Markéta Olišarová (Jóňa)

Smlouva o dílo - vzor

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo, které objednatel převezme a zaplatí. Dílem se rozumí zejména zhotovení určitě věci či její oprava a údržba. Dílem se vždy rozumí zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby.

Smlouva o dílo je upravená v § 2586 a násl. občanského zákoníku.

 V některých případech může být složité rozhodnout mezi kupní smlouvou a smlouvu o dílo. Podle § 2085 se smlouva o dodání spotřebního zboží vždy považuje za smlouvu kupní. Naopak, pokud ten, komu má být věc dodána, předal druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci zapotřebí, bude se jednat o smlouvu o dílo.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.