( Aktuální )
Zveřejněno 29. 4. 2024
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Typické vzdělávací dráhy

Junák – český skaut využívá ucelený vzdělávací systém. Rozlišujeme kurzy kvalifikační, které připravují na získání kvalifikací potřebných pro vykonávání většiny činovnických funkcí, a vzdělávání nekvalifikační, kde jde hlavně o výměnu zkušeností a získání nových nápadů, motivace a energie, ale i o celkový osobnostní rozvoj.

Je dobré si uvědomit, že neexistuje jen jedna jasně definovaná cesta k rozšiřování vědomostí, praktických dovedností a získávání kvalifikací – systém nabízí pestrou škálu možností, aby si každý mohl vybrat tu, která mu nejvíce vyhovuje (s ohledem na jeho osobní situaci i preference).

Vyhledávat a třídit vzdělávací akce můžeš snadno na jednom místě v Databázi vzdělávacích akcí: kurzy.skaut.cz .

OD 1. ČERVENCE 2024 DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VE SKAUTSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ - VIZ ZDE. OBSAH KRIŽOVATKY S OHLEDEM NA TYTO ZMĚNY BUDE UPRAVEN BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN.

Vyber si směr, kterým se chceš vydat

Čeká tě čekatelská zkouška, zdravotnický kurz (podmínka vůdcovské zkoušky) vůdcovská zkouška. Minimální věk pro čekatelskou zkoušku je 15 let, pro zdravotnický kurz 16 let (na zdravotnických kurzech Junáka – českého skauta, jinde to bývá 18 let) a pro vůdcovskou zkoušku 18 let. 

Pro tebe jsou tu dvě základní vodní zkoušky: zkouška vodáckého minimau které je podmínkou čekatelská zkouška,  a kapitánská zkouška, které musí předcházet zkouška vůdcovská.  Ta druhá je povinná, pokud chceš vést vodácký oddíl. Tu první doporučujeme jako doplňkovou kvalifikaci i suchozemským skautům, pokud se svými oddíly jezdí na vodu. 

K tomu je vhodné mít střediskové minimum, které ti poskytne důležité informace a rady. Povinné je střediskové minimum pro vedoucí organizačních jednotek.  

Před střediskovým minimem je potřeba mít čekatelskou zkoušku, zdravotnický kurzvůdcovskou zkoušku, nebo čekatelskou zkoušku a zvláštní zkoušku pro střediskové minimum (ta představuje zúžený výběr kritérií z vůdcovské zkoušky - "rozdílovou zkoušku"). 

Pak tě bude  zajímat  instruktorská kvalifikace (IK) a odborné činovnické kvalifikace (OČK). Získání těchto kvalifikací v některých případech předchází získání čekatelské nebo vůdcovské zkoušky.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.