( Aktuální )
Zveřejněno 23. 3. 2022
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Instruktorská kvalifikace (IK)

Je určena činovnicím a  činovníkům, kteří zajišťují skautské vzdělávání – instruktory, členy a předsedy zkušebních komisí. Držitel IK by měl zvládat  nastavovat celkový rámec a dramaturgii vzdělávací akce, a to včetně skupinové dynamiky, ovlivnění atmosféry, podpory výchovného a vzdělávacího rozměru akce. 

K čemu je IK potřeba

Instruktorská kvalifikace dává oprávnění být stálým instruktorem nebo instruktorem na libovolné vzdělávací akci pro činovníky (LK, LŠ, VK, ČK…), případně vedoucím dané vzdělávací akce (po splnění dalších podmínek) . Kvalifikovaní instruktoři jsou důležitou součástí týmů vzdělavacích akcí a jejich účast je jednou z podmínek schválení takové akce. Držitel IK může (po splnění dalších podmínek) působit také jako předseda zkušební komise pro ČZ nebo VZ. 

Vstupní podmínky IK

  • Věk alespoň 21 let.
  • Absolvování vůdcovské zkoušky a alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe po jejím splnění.
  • Souhlasné vyjádření střediska.
  • Alespoň jeden rok praxe v roli eléva na vzdělávací akci v minimálním rozsahu 9 dní (pokud není z lesní akce, tak také absolvování LŠ nebo LK)
  • Absolvování Instruktorské školy nebo Instruktorské lesní školy.

Kde mohu IK získat

IK  lze získat na  instruktorské škole (IŠ) (délka trvání minimálně 15 dnů rozdělených maximálně na 3 části), nebo  na instruktorské lesní škole (ILŠ) (alespoň 14 dnů trvání, z toho minimálně jeden týden v kuse), k jejímu získání dochází v návaznosti na ověření projevů kompetencí v průběhu celé akce. IŠ i ILŠ najdeš v databázi vzdělávacích akcí .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.