( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Barbora Tichavová (Rozárka)
VRJ – místostarostka a zpravodajka pro program
barbora.tichavova@skaut.cz
Jana Karaová (Kulda)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
jana.karaova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Vodní skauting

Vodní skauting je odvětví skautské výchovy. Od běžného skautingu se liší pouze vodáckým výcvikem, ostatní cíle a účely jsou shodné. 

Vodní sporty a vodáctví jsou pro vodní skauty jedním z prostředků, které směřují k dosažení cíle skautské výchovy. Díky tomu vodní skauti rozvíjejí skautskou výchovnou metodu o specifické vodácké prvky, zejména pak plavecké a vodácké dovednosti a znalosti, bezpečnost, kázeň a zvládání krizových situací, včetně schopnosti sebezáchrany a posilování fyzické zdatnosti vodními sporty. Dalšími vodáckými specifiky jsou ochrana okolí vody a vodácká a námořnická romantika.

Vodácké kvalifikace

Aby vodácký program v oddílech probíhal bezpečně a metodicky správně, je potřeba mít patřičně kvalifikované vedoucí oddílů. Kvalifikační zkoušky pro vodáckou činnost jsou přínosné pro všechny vedoucí, kteří buď občas jezdí s oddílem na vodu, nebo vedou vodácké oddíly. Pro vedení vodáckého oddílu je povinná Kapitánská zkouška, pro občasné pořádání vodáckých akcí je dostačující a doporučená Zkouška vodáckého minima či odpovídající civilní kvalifikace. Jaká kvalifikace je při konkrétní vodácké činnosti potřeba (a co dalšího je potřeba splnit či zajistit), popisuje Směrnice pro vodácké akce , kterou pro vodácké oddíly plně nahrazuje Vyhláška HKVS 3/​2022 O bezpečnosti na vodáckých akcích

Vodácký výchovný program a jeho podpora

Vodácké výchovné kompetence vedou k postupnému dlouhodobému rozvoji všestranných vodáckých znalostí a dovedností členů a členek vodáckých oddílů, proto jejich stezka má další oblast – Vodácké doplňky. Oblast Vodáckých doplňků tvoří podoblasti Plavání, Kanoistika, Bezpečnost a záchrana a Vodní skauting, historie a příroda. Kromě vodáckých doplňků je skautská stezka pro oddíly s vodním zaměřením rozšířena také o vodácké výzvy. V programu vodáckých oddílů má své místo také plnění vodáckých odborek.

Mokré a Modré stránky jsou vodácké přílohy dětských skautských časopisů – Světýlko a Skaut. Přílohou je dostávají všichni dětští odběratelé těchto časopisů, registrovaní v jednotkách s označením „vodní“. 

Vodní skauti pořádají také celostátní akce – Navigamus v tříletém cyklu a každoročně Napříč Prahou – přes tři jezy a jachtařskou regatu Skare .

Metodická podpora pro vedení vodáckých oddílů

Vše potřebné pro vedení vodáckého oddílu shrnuje Vodácká příručka ke kapitánské zkoušce vodních skautů

Kapitánská pošta je metodický a informační časopis pro vedení vodáckých oddílů. Kromě aktuálních informací a zpráv ze Sítě vodních skautů přináší i metodické tipy pro činnost vodáckých oddílů, rozhovory nebo články z historie vodáctví a vodního skautingu. 

Každoročně se pořádá několik kvalifikačních i nekvalifikačních vodáckých kurzů a seminářů.

Hlavní kapitanát vodních skautů (HKVS)

Kapitanát zajišťuje materiální a technické zázemí (nejen) pro vodácké oddíly, je garantem vodáckého vzdělávání a vodáckých celostátních akcí a zajišťuje metodickou podporu pro vedení vodáckých oddílů. 

Aktuální informace ze světa vodního skautingu jsou na webu vodni.skauting.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.