( Aktuální )
Zveřejněno 9. 11. 2022
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Program osobního růstu

Stanovy o tomto prvku říkají: "skauting usiluje nejen o to, nabídnout pestrý a přitažlivý program mladým lidem každé věkové kategorie; podporuje i všestranný individuální rozvoj každého člena založený na jeho vnitřní motivaci a její podpoře."

A co si pod tím představit?

Pestrý: Kluci a holky mají širokou paletu příležitostí k učení se, dostatek odpovídajících podnětů a inspiračních zdrojů.

Přitažlivý: Skautský program je tvořen tak, aby pro kluky a holky byl zajímavý a přitažlivý. Kluci a holky jsou podporováni v osobním rozvoji dle jejich současných zájmů. .

Všestranný: Program osobního růstu by měl nabízet různorodé příležitosti pro rozvoj. Důležitou součástí je také posilování schopnosti čelit různorodým náročným situacím.

Individuální: Skautský program respektuje, že každý má různé potřeby a startovní čáru jinde. Kluci a holky se posouvají ve svém rozvoji svým vlastním tempem a způsobem. Cíle odpovídají jejich potřebám a věkové kategorii. Oceňován je dosažený pokrok místo absolutního výsledku. Osobní růst probíhá postupně, od základních dovedností k pokročilým.

Vnitřní motivace: Osobní posun je autonomní, vedený dospělými, kteří delegují pravomoci, povzbuzují a podporují mladé lidi k přiměřenému nastavování vlastních výzev, procvičování svobody volby a zapojování se do sebereflexe. Mladý člověk usiluje o mistrovství v oblastech, které si sám vybral.

Co mi pomůže při práci v oddíle

...benjamínky

Benjamínkům vytváříme různorodé příležitosti. Zahrnujeme zkoumání a objevování světa, tvoření, pobyt v přírodě, pohyb, učíme je hezkým vztahům, … Viz pěšinka benjamínků

...vlčata, světlušky a žabičky

U vlčat a světlušek se stále zaměřujeme na všestranný program, už ale můžeme využít jejich zájmů, i když ne vždy jsou dlouhodobé. Postupně vytváříme příležitosti, aby se mohli sami rozhodnout, co se naučí, v čem se zlepší. Například výběr vlčka/​světýlka, výběrové úkoly ve stezce apod. Dbáme na postupnost rozvoje, začínáme tím nejjednodušším a pak teprve rozšiřujeme. Vodítkem jsou kompetence skautské výchovy a především stezka/​cestička.

...skauty a skautky

Skauti si už zvládnout určit vlastní cíle, na jejichž základě potom utváří svůj program. Například vybrat odborku k plnění, stanovit si úkoly modrého života. V oddíle si dáváme pozor na to, aby program byl rozmanitý. Rozmanitost můžou podpořit odborky, rozšíření skautské stezky, ale i prostor pro realizaci programu přímo skauty a skautkami. Hlavním nástrojem programu osobního růstu jsou stezky a odborky.

...rovery a rangers

Mladší roveři a rangers si určují své vlastní cíle a zájmy. Obsah programu si řídí roveři sami a měl by zahrnovat zájmy a brát ohledy na potřeby všech členů oddílu. Vedoucí, průvodci, patroni, .. pomáhají rozšiřovat paletu možností a podporují skupinu i jednotlivce tam, kde je potřeba. Například patronují odborku, konzultují cíle, doporučují zdroje inspirace a další.

Starší roveři a rangers jsou zcela zodpovědní za své aktivity a svůj vlastní rozvoj.  Jsou jim poskytovány různé příležitosti k rozvoji v podobě kurzů, časopisů, ale i plnění odborek, vlastních výzev apod.

Všichni

  • Je váš program opravdu všestranný? Zahrnuje například všechny oblasti skautské výchovy (pěšinky, stezky, kompetence)?
  • Mají kluci a holky vnitřní motivaci se dále rozvíjet? Například se ze svého rozhodnutí učí novým dovednostem, vyhledávají informace k tématu či místu co je zajímá, …
  • Mají kluci a holky k dispozici přiměřené cíle, kterých se snaží dosáhnout? Například splnění stezky, odborky, realizace roverského projektu.
  • Mají všichni v oddíle příležitost naučit se něco nového? Mají všichni příležitost dosáhnout úspěchu?
  • Baví kluky a holky program oddílu? Je pro ně přitažlivý a zajímavý?

Benjamínci, vlčata a světlušky

  • Je program ve vašem oddíle opravdu postupný? Začínáte od základů dané dovednosti? Například vaření, sportovní aktivity …

Skauti a skautky, roveři a rangers

  • Dáváte příležitosti, kdy si kluci a holky sami určují své cíle? Například osobní rozšíření stezky, vlastní výzvy, ...
  • Je v programu oddílu prostor, aby kluci a holky rozvíjeli své zájmy a koníčky? Například plní odborky, připraví si program o koníčku pro ostatní, …


Text vznikl s využitím Stanov Junáka-českého skauta Programových tezí náčelnictva . Dále za pomoci příručky Základní charakteristiky skautingu a příručky O skautské metodě od WOSM (2019) a “The adventure begins ” pomůcek od skautů z Austrálie.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.