( Aktuální )
Zveřejněno 9. 11. 2022
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Program osobního růstu

Stanovy o tomto prvku říkají: "skauting usiluje nejen o to, nabídnout pestrý a přitažlivý program mladým lidem každé věkové kategorie; podporuje i všestranný individuální rozvoj každého člena založený na jeho vnitřní motivaci a její podpoře."

A co si pod tím představit?

Pestrý: Kluci a holky mají širokou paletu příležitostí k učení se, dostatek odpovídajících podnětů a inspiračních zdrojů.

Přitažlivý: Skautský program je tvořen tak, aby pro kluky a holky byl zajímavý a přitažlivý. Kluci a holky jsou podporováni v osobním rozvoji dle jejich současných zájmů. .

Všestranný: Program osobního růstu by měl nabízet různorodé příležitosti pro rozvoj. Důležitou součástí je také posilování schopnosti čelit různorodým náročným situacím.

Individuální: Skautský program respektuje, že každý má různé potřeby a startovní čáru jinde. Kluci a holky se posouvají ve svém rozvoji svým vlastním tempem a způsobem. Cíle odpovídají jejich potřebám a věkové kategorii. Oceňován je dosažený pokrok místo absolutního výsledku. Osobní růst probíhá postupně, od základních dovedností k pokročilým.

Vnitřní motivace: Osobní posun je autonomní, vedený dospělými, kteří delegují pravomoci, povzbuzují a podporují mladé lidi k přiměřenému nastavování vlastních výzev, procvičování svobody volby a zapojování se do sebereflexe. Mladý člověk usiluje o mistrovství v oblastech, které si sám vybral.

Co mi pomůže při práci v oddíle

...benjamínky

Benjamínkům vytváříme různorodé příležitosti. Zahrnujeme zkoumání a objevování světa, tvoření, pobyt v přírodě, pohyb, učíme je hezkým vztahům, … Viz pěšinka benjamínků

...vlčata, světlušky a žabičky

U vlčat a světlušek se stále zaměřujeme na všestranný program, už ale můžeme využít jejich zájmů, i když ne vždy jsou dlouhodobé. Postupně vytváříme příležitosti, aby se mohli sami rozhodnout, co se naučí, v čem se zlepší. Například výběr vlčka/​světýlka, výběrové úkoly ve stezce apod. Dbáme na postupnost rozvoje, začínáme tím nejjednodušším a pak teprve rozšiřujeme. Vodítkem jsou kompetence skautské výchovy a především stezka/​cestička.

...skauty a skautky

Skauti si už zvládnout určit vlastní cíle, na jejichž základě potom utváří svůj program. Například vybrat odborku k plnění, stanovit si úkoly modrého života. V oddíle si dáváme pozor na to, aby program byl rozmanitý. Rozmanitost můžou podpořit odborky, rozšíření skautské stezky, ale i prostor pro realizaci programu přímo skauty a skautkami. Hlavním nástrojem programu osobního růstu jsou stezky a odborky.

...rovery a rangers

Mladší roveři a rangers si určují své vlastní cíle a zájmy. Obsah programu si řídí roveři sami a měl by zahrnovat zájmy a brát ohledy na potřeby všech členů oddílu. Vedoucí, průvodci, patroni, .. pomáhají rozšiřovat paletu možností a podporují skupinu i jednotlivce tam, kde je potřeba. Například patronují odborku, konzultují cíle, doporučují zdroje inspirace a další.

Starší roveři a rangers jsou zcela zodpovědní za své aktivity a svůj vlastní rozvoj.  Jsou jim poskytovány různé příležitosti k rozvoji v podobě kurzů, časopisů, ale i plnění odborek, vlastních výzev apod.

Všichni

  • Je váš program opravdu všestranný? Zahrnuje například všechny oblasti skautské výchovy (pěšinky, stezky, kompetence)?
  • Mají kluci a holky vnitřní motivaci se dále rozvíjet? Například se ze svého rozhodnutí učí novým dovednostem, vyhledávají informace k tématu či místu co je zajímá, …
  • Mají kluci a holky k dispozici přiměřené cíle, kterých se snaží dosáhnout? Například splnění stezky, odborky, realizace roverského projektu.
  • Mají všichni v oddíle příležitost naučit se něco nového? Mají všichni příležitost dosáhnout úspěchu?
  • Baví kluky a holky program oddílu? Je pro ně přitažlivý a zajímavý?

Benjamínci, vlčata a světlušky

  • Je program ve vašem oddíle opravdu postupný? Začínáte od základů dané dovednosti? Například vaření, sportovní aktivity …

Skauti a skautky, roveři a rangers

  • Dáváte příležitosti, kdy si kluci a holky sami určují své cíle? Například osobní rozšíření stezky, vlastní výzvy, ...
  • Je v programu oddílu prostor, aby kluci a holky rozvíjeli své zájmy a koníčky? Například plní odborky, připraví si program o koníčku pro ostatní, …


Text vznikl s využitím Stanov Junáka-českého skauta Programových tezí náčelnictva . Dále za pomoci příručky Základní charakteristiky skautingu a příručky O skautské metodě od WOSM (2019) a “The adventure begins ” pomůcek od skautů z Austrálie.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.