( Aktuální )
Zveřejněno 9. 11. 2022
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Družina

Stanovy o tomto prvku říkají: “skauting klade důraz nejen na výchovu všestranně rozvinutého člověka; klade důraz i na jeho roli sociální, na schopnost být platným a odpovědným členem společenství. I proto se skautská výchova odehrává především v malé, přirozené skupině vrstevníků, která představuje pro mladého člověka citové zázemí stejně jako výzvu jeho rozvíjejícím se sociálním dovednostem a umožňuje lépe odhalit jeho silné stránky a uplatnit je ve prospěch celku.”

Skrze družinový systém skauting rozvíjí schopnost být platným a odpovědným členem společenství, skrze to, že každý člen má svou roli a úměrně věku a zkušenostem odpovědnost za směřování celku. Podstatnou roli ve výchovném působení hraje rádce, ne o mnoho starší vrstevník, který je ostatním kamarádem a je schopen je vést. Významnou podporou družinové výchovy je dobře fungující oddíl. 

Co mi pomůže při vedení oddílu?

... benjamínky

Benjamínci jsou často rozděleni do krátkodobých skupin, kde se členové a vedoucí pravidelně střídají, aby se zajistilo, že všichni si budou moci vyzkoušet různé pozice. Benjamínci jsou podporováni k vytváření nových přátelství.

… světlušky a vlčata

Světlušky a vlčata jsou rozděleni do šestek. Učí se spolupráci a berou v potaz pocity ostatních. Ukazují smysl pro férovost při hrách i dalších aktivitách. Přečtěte si, jak takové uspořádání může vypadat , jak jej můžeme tvořit co tím dětem můžeme přinést .

… skauty a skautky

Skauti a skautky jsou rozděleni do družin, ve kterých je jasně definovaná role rádců/rádkyň a podrádců/podrádkyň. Dokáží pracovat v týmu, mají dobré vztahové a komunikační dovednosti. Chápou důležitost respektu vůči druhým. Přečtěte si, jak takové uspořádání může vypadat, jak jej tvořit a co tím přineseme skautům a skautkám .

… rovery a rangers

Mladší roveři a rangers vytvářejí projektové skupiny, které jim umožňují dosáhnout svých cílů. Dokáží efektivně pracovat v týmu, jednat s ostatními a poradit si s výzvami. Mají dobrý základ vztahových dovedností a dokáží udržet smysluplné a respektující vztahy.

Starší roveři a rangers vytvářejí malé týmy, které dle potřeby dosahují svých cílů, dotahují aktivity do konce a řídí se svou zodpovědnosti.

S využitím The adventure begins , scouts of Australia

  • Rozvíjím skrze skupinu/šestku/​družinu schopnost být platným a odpovědným členem společenství?
  • Dávám členům a členkám důvěru a předávám jim úměrně věku a schopnostech zodpovědnost?
  • Mají členové a členky úměrně svému věku podíl na životě skupiny/šestky/​družiny včetně rozhodování?
  • Učí se všichni od sebe navzájem?
  • Je skupina/šestka/​družina velká tak, aby se všichni dobře znali a mohli prohlubovat kladné vztahy?
  • Je rádce/​rádkyně družiny ne o mnoho starší vrstevník, který je ostatním kamarádem/​kamarádkou a je schopen/​a vést?
  • Funguje šestka/​družina dlouhodobě a roste společnými prožitky a zkušenostmi?
  • Je oddíl významnou podporou družinové výchovy?

S využitím programových tezí Náčelnictva

Text vznikl s využitím Stanov Junáka-českého skauta Programových tezí náčelnictva . Dále za pomoci příručky Základní charakteristiky skautingu a příručky O skautské metodě od WOSM (2019) a “The adventure begins ” pomůcek od skautů z Austrálie.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.