( Aktuální )
Zveřejněno 9. 11. 2022
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Družina

Stanovy o tomto prvku říkají: “skauting klade důraz nejen na výchovu všestranně rozvinutého člověka; klade důraz i na jeho roli sociální, na schopnost být platným a odpovědným členem společenství. I proto se skautská výchova odehrává především v malé, přirozené skupině vrstevníků, která představuje pro mladého člověka citové zázemí stejně jako výzvu jeho rozvíjejícím se sociálním dovednostem a umožňuje lépe odhalit jeho silné stránky a uplatnit je ve prospěch celku.”

Skrze družinový systém skauting rozvíjí schopnost být platným a odpovědným členem společenství, skrze to, že každý člen má svou roli a úměrně věku a zkušenostem odpovědnost za směřování celku. Podstatnou roli ve výchovném působení hraje rádce, ne o mnoho starší vrstevník, který je ostatním kamarádem a je schopen je vést. Významnou podporou družinové výchovy je dobře fungující oddíl. 

Co mi pomůže při vedení oddílu?

... benjamínky

Benjamínci jsou často rozděleni do krátkodobých skupin, kde se členové a vedoucí pravidelně střídají, aby se zajistilo, že všichni si budou moci vyzkoušet různé pozice. Benjamínci jsou podporováni k vytváření nových přátelství.

… světlušky a vlčata

Světlušky a vlčata jsou rozděleni do šestek. Učí se spolupráci a berou v potaz pocity ostatních. Ukazují smysl pro férovost při hrách i dalších aktivitách. Přečtěte si, jak takové uspořádání může vypadat , jak jej můžeme tvořit co tím dětem můžeme přinést .

… skauty a skautky

Skauti a skautky jsou rozděleni do družin, ve kterých je jasně definovaná role rádců/rádkyň a podrádců/podrádkyň. Dokáží pracovat v týmu, mají dobré vztahové a komunikační dovednosti. Chápou důležitost respektu vůči druhým. Přečtěte si, jak takové uspořádání může vypadat, jak jej tvořit a co tím přineseme skautům a skautkám .

… rovery a rangers

Mladší roveři a rangers vytvářejí projektové skupiny, které jim umožňují dosáhnout svých cílů. Dokáží efektivně pracovat v týmu, jednat s ostatními a poradit si s výzvami. Mají dobrý základ vztahových dovedností a dokáží udržet smysluplné a respektující vztahy.

Starší roveři a rangers vytvářejí malé týmy, které dle potřeby dosahují svých cílů, dotahují aktivity do konce a řídí se svou zodpovědnosti.

S využitím The adventure begins , scouts of Australia

  • Rozvíjím skrze skupinu/šestku/​družinu schopnost být platným a odpovědným členem společenství?
  • Dávám členům a členkám důvěru a předávám jim úměrně věku a schopnostech zodpovědnost?
  • Mají členové a členky úměrně svému věku podíl na životě skupiny/šestky/​družiny včetně rozhodování?
  • Učí se všichni od sebe navzájem?
  • Je skupina/šestka/​družina velká tak, aby se všichni dobře znali a mohli prohlubovat kladné vztahy?
  • Je rádce/​rádkyně družiny ne o mnoho starší vrstevník, který je ostatním kamarádem/​kamarádkou a je schopen/​a vést?
  • Funguje šestka/​družina dlouhodobě a roste společnými prožitky a zkušenostmi?
  • Je oddíl významnou podporou družinové výchovy?

S využitím programových tezí Náčelnictva

Text vznikl s využitím Stanov Junáka-českého skauta Programových tezí náčelnictva . Dále za pomoci příručky Základní charakteristiky skautingu a příručky O skautské metodě od WOSM (2019) a “The adventure begins ” pomůcek od skautů z Austrálie.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.