( Aktuální )
Zveřejněno 28. 5. 2021
Markéta Musilová – Blecha
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová - Rozárka

Družina

Skauting rozvíjí schopnost být platným a odpovědným členem společenství. Ve společenství má každý mladý člověk svou roli a svůj podíl na zodpovědnosti za jeho směřování. I proto se skautská výchova odehrává především v malé přirozené skupině vrstevníků. Malá skupina představuje pro mladého člověka citové zázemí, prostor rozvíjet své sociální dovednosti, umožňuje odhalit jeho silné stránky a uplatit je ve prospěch celku. (Stanovy, Programové teze Náčelnictva)

Co mi pomůže při vedení oddílu?

... benjamínky

Benjamínci jsou často rozděleni do krátkodobých skupin, kde se členové a vedoucí pravidelně střídají, aby se zajistilo, že všichni si budou moci vyzkoušet různé pozice. Benjamínci jsou podporováni k vytváření nových přátelství.

… světlušky a vlčata

Světlušky a vlčata jsou rozděleni do šestek. Učí se spolupráci a berou v potaz pocity ostatních. Ukazují smysl pro férovost při hrách i dalších aktivitách. Přečtěte si, jak takové uspořádání může vypadat , jak jej můžeme tvořit co tím dětem můžeme přinést .

… skauty a skautky

Skauti a skautky jsou rozděleni do družin, ve kterých je jasně definovaná role rádců/rádkyň a podrádců/podrádkyň. Dokáží pracovat v týmu, mají dobré vztahové a komunikační dovednosti. Chápou důležitost respektu vůči druhým. Přečtěte si, jak takové uspořádání může vypadat, jak jej tvořit a co tím přineseme skautům a skautkám .

… rovery a rangers

Mladší roveři a rangers vytvářejí projektové skupiny, které jim umožňují dosáhnout svých cílů. Dokáží efektivně pracovat v týmu, jednat s ostatními a poradit si s výzvami. Mají dobrý základ vztahových dovedností a dokáží udržet smysluplné a respektující vztahy.

Starší roveři a rangers vytvářejí malé týmy, které dle potřeby dosahují svých cílů, dotahují aktivity do konce a řídí se svou zodpovědnosti.

S využitím The adventure begins , scouts of Australia

  • Rozvíjím skrze skupinu/šestku/družinu schopnost být platným a odpovědným členem společenství?
  • Dávám členům a členkám důvěru a předávám jim úměrně věku a schopnostech zodpovědnost?
  • Mají členové a členky úměrně svému věku podíl na životě skupiny/šestky/družiny včetně rozhodování?
  • Učí se všichni od sebe navzájem?
  • Je skupina/šestka/družina velká tak, aby se všichni dobře znali a mohli prohlubovat kladné vztahy?
  • Je rádce/rádkyně družiny ne o mnoho starší vrstevník, který je ostatním kamarádem/kamarádkou a je schopen/a vést?
  • Funguje šestka/družina dlouhodobě a roste společnými prožitky a zkušenostmi?
  • Je oddíl významnou podporou družinové výchovy?

S využitím programových tezí Náčelnictva

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.