( Aktuální )
Zveřejněno 9. 11. 2022
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Symbolický rámec

Stanovy o tomto prvku říkají: “výchova mladých lidí je účinná, jen zaujme-li je a hovoří-li k nim jazykem, kterému rozumí a který je oslovuje. Skauting proto používá her, příběhů, symbolů a vzorů, které jsou pro mladé lidi přitažlivé, inspirativní a obohacující; tím jim přibližuje i hodnoty, z nichž skauting vychází.”

Symbolický rámec staví na schopnostech mladých lidí jako jsou představivost, dobrodružství, tvořivost, a vynalézavost, způsobem, který stimuluje jejich rozvoj. Symbolický rámec také rozvíjí pocit sounáležitosti, pomáhá předávat určité výchovné poselství a stimuluje soudržnost a solidaritu v rámci skupiny a globálního hnutí. 

Pro děti je hra přirozená, vytváří si své světy, ve kterých se dostávají do jiné reality, mají možnost se ztotožnit s hrdiny či hrdinkami filmů i atraktivních počítačových her. Ve hrách se dostávají do skutečného lesa, nikoli do světa vytvořeného současnými programátory. Je dobré sledovat nové příběhy a hrdiny, se kterými se dnes děti rády identifikují, a nebát se je využít, pokud mají výchovný potenciál. Zároveň je dobré umět přinést a vhodně podat starý dobrý příběh, který je osvědčený, ale již pozapomenutý.

Se symbolickým rámcem je potřeba nakládat uvážlivě a uvědomovat si, že je to prostředek, nikoli cíl – neměl by zastínit podstatu a vedoucí tábora by neměli ztrácet veškeré síly přípravou rekvizit a kostýmů. V programu našich akcí by měl zbýt prostor na vzájemné sdílení, spontánní činnost, vnímání přírody, tábornickou praxi. Skautská výchova totiž pracuje vědomě s časem a jeho dynamikou, zejména s plynutím roku jako jedním z rámců, který poskytuje prostor realizovat, reflektovat a následně plánovat. Stejně jako pracuje vědomě s prostorem (vlastní stan, klubovna a její okolí, vlastní obec, tábořiště a místa, na něž se vracíme, vlast atd.) jako příležitostí k naplňování výchovných cílů.

Co mi pomůže při práci v oddíle

… benjamínky

Tématem pro benjamínky jsou pohádky. Benjamínci využívají pohádky jako výchovné prostředí k objevování světa kolem nich. Představivost a tvořivost jsou v tomto procesu základními kameny. 

… vlčata a světlušky

Smečky vlčat a roje světlušek jsou se symbolickým rámcem pevně spjaté. Vlčáctví je už od svého prapočátku svázáno s příběhem Knihy džunglí, kterou napsal Rudyard Kipling, a tak mohou vlčata prožívat veškerá dobrodružství Mauglího a jeho přátel. Světlušky mají svůj příběh O Lucince a kouzelné lucerně od Kateřiny Kováčové, žabičky a vodní vlčata využívají příběh Čolka a Žabky od Vladimíra Cvrčka. Příběhy doprovází také oficiální stezky. 

Vlčata a světlušky mají větší nezávislost a jsou si více vědomi osobního rozvoje díky individuálním cestám, přiznané unikátnosti a respektu vůči druhým a díky větší příležitosti k reflexi.

… skauty a skautky 

Skauti a skautky si kladou různé výzvy, díky nimž nejen zkouší nové, ale také posouvají své osobní hranice.

… rovery a rangers

Tématem této věkové kategorie je “široký rozhled”. Mladší roveři a rangers chtějí sledovat dopad své činnosti na širší společnost a nemohou se dočkat, až budou sami vytvářet své lepší zítřky.

Starší roveři a rangers zažívají netušená dobrodružství, vybírají svou vlastní cestu a objevují své místo ve světě. Svým vlastním tempem rozvíjejí svoji osobnost i charakter. K tomu jim pomáhá malé týmové prostředí, díky němuž se každý může rozvíjet individuálně.

Proberte jednu nebo více následujících otázek:

U oddílu mladších členů (benjamínci, vlčata a světlušky):

 • S jakou pohádkou jste si v poslední době užili největší legraci?
 • Co jste se v poslední době dozvěděli nebo objevili v Knize džunglí, příběhu O Lucince a kouzelné lucerně nebo Čolkovi a Žabce?
 • Co se vám líbilo na našich nedávných dobrodružstvích ve skautu?
 • Co je na skautech zvláštního nebo jedinečného?
 • Jak váš oddíl/​smečka slaví úspěchy a výhry?
 • Jak bychom mohli vylepšit naše ceremoniály?

  ...Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.

U oddílu starších členů (skaut a skautky, roveři a rangers):

 • Co je na vašem oddílu jedinečného, co považujete za důležité pro to, aby byl takový, jaký je? Co je zvláštního na vašich ceremoniálech, udíleních ocenění a prezentacích? Proč jsou tyto jedinečné věci pro váš oddíl důležité?
 • Jak je váš oddíl kreativní, co se týče přístupu ke skautingu a některým jeho tradicím, abyste je brali za své?
 • Jak zajišťujete, aby byl symbolický rámec vašeho oddílu a váš program inkluzivní a všichni vaši členové chápali jeho účel a historii?

  … Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.


Text vznikl s využitím Stanov Junáka-českého skauta Programových tezí náčelnictva . Dále za pomoci příručky Základní charakteristiky skautingu a příručky O skautské metodě od WOSM (2019) a “The adventure begins ” pomůcek od skautů z Austrálie.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.