( Aktuální )
Zveřejněno 28. 5. 2021
Markéta Musilová – Blecha
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová - Rozárka

Symbolický rámec

Výchova mladých lidí je účinná, jen pokud je zaujme a hovoří k nim jazykem,  kterému rozumí a který je oslovuje. Symbolický rámec ve skautingu pomáhá poskytnout smysl a kontext věcem, které děláme. Skauting proto používá her, příběhů, symbolů a vzorů, které jsou pro mladé lidi přitažlivé, inspirativní a obohacující; tím jim přibližuje i hodnoty, z nichž skauting vychází. Symbolický rámec staví na schopnostech mladých lidí jako jsou představivost, dobrodružství, tvořivost, a vynalézavost, způsobem, který stimuluje jejich rozvoj. Symbolický rámec také rozvíjí pocit sounáležitosti, pomáhá předávat určité výchovné poselství a stimuluje soudržnost a solidaritu v rámci skupiny a globálního hnutí. 

Pro děti je hra přirozená, vytváří si své světy, ve kterých se dostávají do jiné reality, mají možnost se ztotožnit s hrdiny či hrdinkami filmů i atraktivních počítačových her. Ve hrách se dostávají do skutečného lesa, nikoli do světa vytvořeného současnými programátory. Je dobré sledovat nové příběhy a hrdiny, se kterými se dnes děti rády identifikují, a nebát se je využít, pokud mají výchovný potenciál. Zároveň je dobré umět přinést a vhodně podat starý dobrý příběh, který je osvědčený, ale již pozapomenutý.

Se symbolickým rámcem je potřeba nakládat uvážlivě a uvědomovat si, že je to prostředek, nikoli cíl – neměl by zastínit podstatu a vedoucí tábora by neměli ztrácet veškeré síly přípravou rekvizit a kostýmů. V programu našich akcí by měl zbýt prostor na vzájemné sdílení, spontánní činnost, vnímání přírody, tábornickou praxi.

Co mi pomůže při práci v oddíle

… benjamínky

Tématem pro benjamínky jsou pohádky. Benjamínci využívají pohádky jako výchovné prostředí k objevování světa kolem nich. Představivost a tvořivost jsou v tomto procesu základními kameny. 

… vlčata a světlušky

Smečky vlčat a roje světlušek jsou se symbolickým rámcem pevně spjaté. Vlčáctví je už od svého prapočátku svázáno s příběhem Knihy džunglí, kterou napsal Rudyard Kipling, a tak mohou vlčata prožívat veškerá dobrodružství Mauglího a jeho přátel. Světlušky mají svůj příběh O Lucince a kouzelné lucerně od Kateřiny Kováčové, žabičky a vodní vlčata využívají příběh Čolka a Žabky od Vladimíra Cvrčka. Příběhy doprovází také oficiální stezky. 

Vlčata a světlušky mají větší nezávislost a jsou si více vědomi osobního rozvoje díky individuálním cestám, přiznané unikátnosti a respektu vůči druhým a díky větší příležitosti k reflexi.

… skauty a skautky 

Skauti a skautky si kladou různé výzvy, díky nimž nejen zkouší nové, ale také posouvají své osobní hranice.

… rovery a rangers

Tématem této věkové kategorie je “široký rozhled”. Mladší roveři a rangers chtějí sledovat dopad své činnosti na širší společnost a nemohou se dočkat, až budou sami vytvářet své lepší zítřky.

Starší roveři a rangers zažívají netušená dobrodružství, vybírají svou vlastní cestu a objevují své místo ve světě. Svým vlastním tempem rozvíjejí svoji osobnost i charakter. K tomu jim pomáhá malé týmové prostředí, díky němuž se každý může rozvíjet individuálně.

Proberte jednu nebo více následujících otázek:

U oddílu mladších členů (benjamínci, vlčata a světlušky):

 • S jakou pohádkou jste si v poslední době užili největší legraci?
 • Co jste se v poslední době dozvěděli nebo objevili v Knize džunglí, příběhu O Lucince a kouzelné lucerně nebo Čolkovi a Žabce?
 • Co se vám líbilo na našich nedávných dobrodružstvích ve skautu?
 • Co je na skautech zvláštního nebo jedinečného?
 • Jak váš oddíl/smečka slaví úspěchy a výhry?
 • Jak bychom mohli vylepšit naše ceremoniály?

  ...Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.

U oddílu starších členů (skaut a skautky, roveři a rangers):

 • Co je na vašem oddílu jedinečného, co považujete za důležité pro to, aby byl takový, jaký je? Co je zvláštního na vašich ceremoniálech, udíleních ocenění a prezentacích? Proč jsou tyto jedinečné věci pro váš oddíl důležité?
 • Jak je váš oddíl kreativní, co se týče přístupu ke skautingu a některým jeho tradicím, abyste je brali za své?
 • Jak zajišťujete, aby byl symbolický rámec vašeho oddílu a váš program inkluzivní a všichni vaši členové chápali jeho účel a historii?

  … Vymyslete si vlastní otázky týkající se vašeho programu.


Zdroje:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.