( Neaktuální )
Zveřejněno 1. 6. 2021
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Tábory

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

Informace ke koronavirovým opatřením

Aktuálně známí a platná pravidla a opatření v souvislosti s nemocí covid-19 najdete v rámci koronavirových informací.

Směrnice k táborům (s metodikou)

Na co při přípravách tábora nezapomenout? Co vše musí skautský tábor splnit? Jaké dokumenty, povolení a náležitosti konání tábora jsou potřeba? Odpovědi najdete v níže uvedené směrnici, která navíc obsahuje kurzivou psaná další doporučení a užitečné tipy k pořádání tábora.

Vzor přihlášky na tábor

Získejte vzor přihlášky na tábor, který obsahuje všechny potřebné údaje a také ukázky volitelných částí, které můžete a nemusíte využít, přesně dle potřeb vašeho střediska a tábora.

Prohlášení o bezinfekčnosti

S ohledem na táborová koronavirová opatření ( Neaktuální ) je pro rok 2021 připraven aktualizovaná podoba prohlášení o bezinfekčnosti. Aktuální verze zahrnuje všechny úpravy odpovídající letošním opatřením, loňské nebo starší verze prohlášení nepoužívejte. Zároveň je silně doporučeno mít prohlášení o bezinfekčnosti od všech účastníků tábora, nejen dětí.

Potvrzení o způsobilosti dítěte k účasti na táboře

Bez ohledu na aktuální koronavirová opatření zůstává prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte vystavované lékařem ve standardní podobě jako v minulosti a jeho platnost je 2 roky jako obvykle. Dokument dítěti vystavuje jeho lékař pro děti a dorost a typicky je jeho vystavení možné spojit s pravidelnou preventivní prohlídkou, která probíhá jednou za dva roky.

Vzor potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi

Stáhněte si vzor dokumentu (tzv. "papírů na hlavu"), který potvrzuje praktický lékař nebo lékař pro děti a dorost a potřebují ho vedoucí a další osoby podílející se s práci s dětmi na táborech a také v rámci přihlášek na kvalifikační zkoušky (ČZ a VZ).

Žádost o poskytnutí týdne pracovního volna

Vedoucí dlouhodobě se podílející na práci v oddílech mohou využít uplatnění nároku na proplacený jeden týden volna na tábor. Takové volno je propláceno a je nárokované na základě zákoníku práce v souvislosti s akcí pro děti a mládež (dle §203, odst. 2 h) a §203a.

Podrobné informace k tématu a jak přesně postupovat

Formulář žádosti pro daného vedoucího k zaměstnavateli, kde je týden volna uplatňován, potvrzuje skautské středisko, které je pořadatelem daného tábora.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.