( Neaktuální )
Platné 20. 6. 2021 – 17. 1. 2022, Účinné od 20. 6. 2021
Petra Daněčková (Peťule)
TDC – redaktorka interní komunikace a správce Křižovatky
petra.daneckova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Petr Vaněk (Permi)

NEPLATNÉ | Skautská táborová pravidla (a často kladené dotazy)

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Tento dokument již není aktuální. Platná pravidla nejdete vždy na:

skaut.cz/​koronavirus

Po několika změnách snad máme finální verzi podmínek opatření od Ministerstva zdravotnictví. V tomto článku představujeme oproti předběžné verzi drobně upravená a doplněná skautská pravidla. Měla by posloužit k rozhodnutí všech obvyklejších situací. Je zřejmé, že na vedoucích tábora a zdravotnících bude o něco větší zátěž zodpovědnosti a samostatného rozhodování, než v obvyklých letech.

Vyhlášená táborová a testovací opatření nepokládáme za ideální. Jsme ale přesvědčeni, že za přiměřeného respektování vládních opatření je možné s nevelkými komplikacemi uspořádat bezpečný tábor naplněný skautskými radostmi.

Riziko nákazy není pryč, vzhledem k výskytu různých variant je riziko výskytu nemoci covid-19 mezi mladými lidmi pravděpodobně vyšší než loni. S tím je třeba přistupovat k přemýšlení o naplňování opatření. Berte v potaz, že smyslem důrazu na hygienickou bezpečnost není uspokojit kontrolu z hygieny, ale přispět ke snížení rizika přenosu nákazy a ohrožení účastníků tábora i jejich blízkých.

Vládní opatření k táborům

Každé oddílové a střediskové radě doporučujeme přečíst plnou verzi vládních opatření. Není to vždy úplně snadno stravitelné čtení, ale zároveň to není složitá překážka. Jejich přečtení vám pomůže informovaněji provádět potřebné kroky, z nichž ty nejdůležitější najdete níže.

Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 – Aktuální informace o COVID-19

Vládní opatření se výslovně vztahují na zotavovací akce. Ostatní akce, typicky tábory s méně než 30 dětmi, se vládními opatřeními budou řídit přiměřeně povaze opatření a akce.

I letos na tábory patří zesílený důraz na hygienu, od mytí rukou po úklid prostor. Mýdlo a důslednost, i dezinfekce, kde to dává smysl.

Zde představujeme prohlášení o bezinfekčnosti platné pro tento rok. Aktuální verze zahrnuje všechny úpravy odpovídající letošním opatřením, loňské nebo starší verze prohlášení nepoužívejte. Zároveň je silně doporučeno mít prohlášení o bezinfekčnosti od všech účastníků tábora, nejen dětí.

Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte vystavované lékařem zůstává standardní a jeho platnost je 2 roky jako obvykle.

Prohlášení o bezinfekčnosti 2021 (PDF k tisku) [pdf, 542.51 kB] Prohlášení o bezinfekčnosti 2021 (Word k editaci) [25.97 kB]

Na rozdíl od loňského roku je práce dětí v kuchyni za dodržení všech standardních pravidel možná stejně jako v obvyklých letech. Stejně tak se děti mohou zapojovat do péče o společné prostory (s výjimkou dezinfikování ploch, hygienického zázemí, ošetřovny apod.).

Je na místě minimalizovat kontakty s lidmi mimo tábor. Doporučujeme zrušit návštěvní dny a omezit i skautské návštěvy na minimum. Na případné návštěvy se vztahují stejné testovací podmínky jako na účastníky tábora. Nákupy zajišťujme v minimálním počtu dobrovolníků. Návštěvy obchodů, hradů, veřejných koupališť apod. s sebou nesou riziko, kterému tábor nemáme vystavovat.

Na táboře je roušky potřeba používat pouze při podezření na nákazu, jak potenciálně nakaženou osobou, tak osobami, které ji ošetřují. V jiných situacích použití roušek není třeba. Mimo tábor platí běžné podmínky pro pohyb na veřejnosti a tedy například použití respirátorů nákupčími v obchodech.

V případě podezření na nákazu je třeba okamžitě izolovat danou osobu a situaci hlásit na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. To platí i pro pozitivní výsledek při přetestování samotestem po 7 (nebo 14) dnech. O dalším postupu rozhoduje hygienická stanice, a to jak o dalším postupu s danou osobou, tak o pokračování tábora v případě potvrzené nákazy.

Každý účastník, od dovršených 6 let věku výše, se musí prokázat testem nebo alternativou. Je to výslovná povinnost pro každou akci s více než 10 účastníky, bez ohledu na to, jestli se jedná či nejedná o zotavovací akci. Bez prokázání nemůže vedení tábora nikomu umožnit účast na táboře. Možnosti jsou PCR test (nejvýše 7 dnů předem), antigenní test ve veřejném testovacím místě (nejvýše 72 hodin předem), antigenní samotest při nástupu, potvrzení nebo čestné prohlášení o antigenním testu ze školy nebo zaměstnání (nejvýše 72 hodin předem), nejvýše 180 dnů od laboratorně potvrzené prodělané nákazy, nejméně 22 dní od první dávky dvoudávkového očkování, nejméně 14 dní od dávky jednodávkového očkování.

Pozor: Od 9. července se mění vládní podmínky. Očkování už „neplatí“ 22 dnů po první dávce, ale až 14 dnů po druhé dávce. Pro tábory od 9. července platí nové podmínky, pro tábory zahájené 8. července či dříve platí předcházející podmínky. Rozhodující je den vstupu účastníka na tábor (tedy v případě tábora od 5. července platí původní podmínky, ale pro vedoucí, která přijede na tento tábor až 10. července, platí už podmínky nové).

V případě PCR testu je tento platný pro celý tábor. Totéž platí pro očkování a prodělanou nákazu. V případě jakékoli verze antigenního testu je třeba test opakovat každých 7 dnů na táboře, nejspíše antigenními samotesty z lékárny.

Náklady na přetestování by měli nést rodiče (ať na základě pokynu od vedoucích k rodičům k přibalení testu navíc nebo uhrazením jeho hodnoty). Středisko se může rozhodnout náklady na testy uhradit v již schváleném rozpočtu, ale výchozí postup je, že náklady jdou za rodiči.

Celostátní skautská nabídka, jak před tábory účastníky otestovat kvalitními certifikovanými PCR testy

Řešení situací, na které pravidla nemyslí

Na táboře budou bezpochyby vznikat situace, které vládní opatření ani skautská doporučení výslovně nepostihují. Například, pokud vedoucí odjede na půl den na očkování, měl by teoreticky mít před návratem opět test. Ten ovšem nic neprokáže, protože nákazu je možné odhalit až po několika dnech. Rozumější je prvních několik dnů po návratu udržovat větší odstup a třeba spát ve stanu samostatně a provést samotest na táboře cca. po čtyřech dnech po návratu. Je na vedoucím tábora a zdravotníkovi, hledat v takové situaci vhodná řešení vyplývající ze snahy o bezpečnost tábora i jeho účastníků a postupovat se zodpovědným úsudkem.

Jaké podmínky budou platit pro vzdělávací akce?

Podmínky pro letní části vzdělávacích akcí v oblasti vstupu na akci a hygienických opatření jsou totožné s podmínkami pro tábory. Vzdělávací akce ale mají navíc vlastní podmínky pro nutnost ochrany dýchacích cest ( Neaktuální ).

Otázky a odpovědi

Způsob evidence je na vás. Vedoucí tábora si musí být jist, že účastník splňuje podmínky. Může to být výpisem z webu ocko.uzis.cz  , vytištěným výsledkem testu, čestným prohlášením, pohledem na SMS s výsledkem v mobilu rodiče dítěte. Je na místě zaznamenat si, jak bylo prokázáno, a zároveň udržovat standardní seznam účastníků tábora, přehled jejich účasti na táboře a telefonní čísla na jejich zákonné zástupce (či přímo na dospělé účastníky tábora). 

Souhlas rodičů potřebný není. Rodiče vědí, že samotest bude třeba, pokud dítě na tábor vyrazilo otestované antigenním testem. Samotesty, podle návodu, nechte pod dohledem provést děti nebo jim s nimi pomozte.

Antigenní samotesty jsou běžný komunální odpad. Nejlépe tedy zavázat do odpadkového pytle a odvézt tam, kam vozíte běžný směsný odpad. 

Při vstupu na tábor lze čestným prohlášením doložit pouze test ze školy nebo ze zaměstnání (pokud není k dispozici písemný výsledek). PCR nebo AG test z veřejného testovacího místa lze prokázat pouze potvrzením od testovací autority, formou písemného potvrzení nebo SMS nebo výpisu z webu ocko.uzis.cz  . Očkování i prodělanou nákazu není možné doložit čestným prohlášením, ale například. kartičkou z očkování, covid-pasem, výpisem z ocko.uzis.cz  (nebo jen umožněním náhledu do něj) apod. 

Máte další dotazy?

Případné další dotazy můžete klást na koronavirus@skaut.cz  , sledovat můžete také vlákno ve SkautFóru . Všechny informace o koronaviru, hygienická opatření pro skautskou činnost, tábory a vzdělávací akce vždy najdete na jednom místě, na skaut.cz/​koronavirus .

Se stiskem levice

Petr Vaněk - Permi
místostarosta a koordinátor koronavirových opatření
e-mail: koronavirus@skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.