( Neaktuální )
Platné 11. 3. 2022 – 31. 5. 2022, Účinné od 11. 3. 2021
Petra Daněčková (Peťule)
TDC – redaktorka interní komunikace a správce Křižovatky
petra.daneckova@skaut.cz

NEPLATNÉ | Doporučení, jak postupovat při výskytu covid-19 v oddíle nebo jeho okolí

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
S výrazným nárůstem výskytu nákazy covid-19 i mezi dětmi se zvyšuje počet oddílů, které mají nebo budou mít osobní zkušenost s nákazou u vlastních členek a členů a dopadem na krátkodobé fungování oddílu. Přinášíme několik doporučení, jak v různých situacích postupovat. Doporučení budeme v průběhu času aktualizovat a budou vždy dostupná na obvyklé adrese www.skaut.cz/koronavirus.  

Situace, které vyvstávají, jsou každá jiná, ale některé postupy je možné zobecnit. Zároveň je třeba počítat s tím, že každý případ vyžaduje se v oddílové nebo střediskové radě na chvíli pozastavit a s pomocí uvedených doporučení se zamyslet nad nejlepším dalším postupem. Různorodost situací, ale i vývoj v opatřeních nebo rozdílné postupy hygienických stanic (s rozdíly v místě i v čase) neumožňují dát předem jednoznačnou jasnou odpověď na každou otázku nebo návod pro každou situaci.

Jaké situace se objevují nejčastěji

K obvyklým situací patří například následující: V průběhu výpravy u někoho vypuknou příznaky. Nebo: v průběhu výpravy dorazí zpráva, že sourozenec účastníka výpravy dnes dostal pozitivní výsledek testu. Nebo: ve čtvrtek se dozvíte, že jeden z účastníků úterní družinovky právě dostal pozitivní výsledek testu.

Podobné situace se dějí a budou dít i přesto, že dodržujete všechna opatření a jste mimořádně zodpovědní nebo jdete dokonce nad rámec skautských koronavirových pravidel. Je proto dobré vědět, jak nejlépe postupovat. 

Jaké kroky provádět při zjištění výskytu covid-19 v oddíle nebo u nejbližších

Pokud se na výpravě projeví u někoho příznaky nebo mu dorazí výsledky PCR testu nebo jeho rodinný příslušník dostane pozitivní výsledek testu, je na místě okamžitě izolovat příznakového / nakaženého / podezřelého účastníka od ostatních účastníků a následně domluvit s rodiči jeho odvoz domů.

Někdy se dozvíte informace z druhé ruky („Říkala Koala, že Beruška prý dneska dostala výsledek testu a je pozitivní“), ale nevíte, jestli to tak skutečně je. Jestli Beruška, jestli dnes, jakého testu apod. Volejte rodičům, zjistěte přesný stav. Pak zjistěte, s kým se Beruška potkala, kdo se o Beruščině pozitivitě má dozvědět apod.

Pokud se na výpravě vyskytne nákaza nebo důvodné podezření z nákazy, mají se to dozvědět všichni rodiče. Stejně tak, pokud se zpětně dozvíte, že nakažený člověk byl na družinovce před pár dny. Informujte rodiče, jaká situace nastala, doporučte jim, pokud to vzhledem k situaci dává smysl, nechat potomka otestovat, sdělte jim, jaké další kroky děláte a na koho z vás se mají obracet s případnými dotazy.

Pokud se mezi členkami a členy oddílu vyskytla nákaza nebo důvodné podezření na ni, je na místě zvážit na omezenou dobu zrušení schůzek a výprav. Třeba do doby, kdy budou všichni otestováni, nebo do doby, kdy už by nákaza musela propuknout apod. Každopádně je třeba minimalizovat riziko, že skautský oddíl bude místem, kde se děti nakazí.

V některých případech bude užitečné nebo dokonce nutné konzultovat s místní hygienickou stanicí. Popsat situaci, být připraveni poskytnout seznam účastníků s kontakty, pokud došlo k výskytu na akci apod. Zapudit myšlenky typu „no ale když je teď všechny nahlásím, to teda rodiče moc nepotěším,“ protože opačný postup může zapříčinit o poznání horší situaci. Připravit si předem všechny dotazy, které máte, obrnit se trpělivostí a počítat s tím, že pracovníci na hygienách jsou pod mimořádným náporem. Pokud se na hygienu ani na více pokusů nedovoláte, zkuste na stanici poslat e-mail. 

Dvě klíčové informace o charakteru covid-19

Povědomí o některých charakteristikách nákazy nám může pomáhat dělat lepší rozhodnutí. Často o nich víme, ale nevzpomeneme si na ně při řešení náhlé situace.

Patří sem především dvě skutečnosti

Pokud tedy byl Myšák na středeční družinovce jako rybička a na test šel ve čtvrtek a pozitivní výsledek dostal „až“ v pátek, neznamená to, že ve středu nikoho nemohl nakazit. Pravděpodobně mohl.

Pokud tedy na výpravě v sobotu pár hodin po začátku výpravy u Pastelky zjistíte symptomy (a třeba si je dokonce potvrdíte samotestem), pak je třeba Pastelku okamžitě izolovat a zajistit její odvoz rodiči, není ale nutně třeba předčasně ukončovat dvoudenní výpravu. I pokud Pastelka v sobotu dopoledne někoho nakazila, nebude nakažená osoba (osoby) do nedělního večera infekční a pokračující výpravou se tak nemůže posílit šíření nákazy mezi členy oddílu na výpravě ani nemůžete nakazit někoho v neděli ve vlaku. Ale rodiče je samozřejmě třeba informovat a nejspíš bude na místě zrušit akce na nadcházející týden.

Co není rolí skautských vedoucích

Jako skautští vedoucí nemáme žádnou pravomoc ani roli při uvalení karantény nebo při rozhodování o nároku na OČR (ošetřování člena rodiny). To jsou věci spadající do kompetencí hygieny a/​nebo praktických lékařů. Rodiče po vás mohou z neznalosti chtít doporučení k OČR nebo se vás ptát, jestli dítě má nařízenou karanténu nebo nikoli, ale nic z toho nemůžeme rozhodovat nebo jakkoli fakticky ovlivnit. Není se proto třeba ani obávat toho, že byste museli rozhodovat o tom, kdo z účastníků výpravy bude v karanténě. To není naše role ani pravomoc.

Jak zmenšovat riziko výskytu a přenosu nákazy na skautských akcích

To ale neznamená, že máme rezignovat na minimalizaci tohoto rizika nebo naopak rezignovat na pořádání akcí. Je mnoho věcí, které můžeme udělat, abychom riziko snížili. Pečlivě dodržovat skautská koronavirová pravidla (www.skaut.cz/​koronavirus). Upřednostňovat aktivity venku. Zvažovat při aktivitách uvnitř použití ochrany dýchacích cest i v situacích, kdy není povinné. Při delším pobytu uvnitř opakovaně větrat. Zvážit neuznávat samotesty, ale jen testy prováděné zdravotníky (nebo dokonce jen PCR testy). Zvážit v případě potřeby vyžadování testů i od očkovaných (třeba před víkendem vzdělávacího kurzu). Plánovat a členům oddílu či rodičům sdělovat opatření včas, ne na poslední chvíli. 

U jednotlivých opatření stojí proti sobě vždy větší bezpečnost na straně jedné a větší nároky na účastníky nebo možné nepříjemné situace v komunikaci s některými rodiči nebo třeba mezi členy oddílové rady na straně druhé.

Přijímejme ta nejlepší rozhodnutí, kterých jsme schopni. Nic víc po sobě chtít nemůžeme. Ale ani míň. 

Výše uvedená doporučení vám mohou pomoci dělat lepší rozhodnutí nebo vnést trochu klidu do stresující situace. Užitečné informace můžete najít i na https://covid.gov.cz/ . V případě potřeby neváhejte nadále směřovat své dotazy na koronavirus@skaut.cz nebo u urgentních a nejasných věcí i na Skautskou krizovou linku (737 205 520). Všechny dostupné informace ke koronaviru najdete jako vždy na www.skaut.cz/​koronavirus

Buďme zdrávi a postupujme zodpovědně a s ohledem na bezpečnost dětí a mládeže nám svěřených. 

Petr Vaněk - Permi | koronavirus@skaut.cz
místostarosta a koordinátor koronavirových opatření

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.