( Neaktuální )
Platné 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021, Účinné od 1. 7. 2021
Petr Vaněk (Permi)
VRJ – místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti
petr.vanek@skaut.cz
Filip Hlavinka (Mukóki)
VRJ – zpravodaj pro vzdělávání
filip.hlavinka@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Petr Vaněk (Permi)

NEPLATNÉ | Pravidla ochrany dýchacích cest na skautských vzdělávacích akcích

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Tento dokument již není aktuální. Platná pravidla nejdete vždy na:

skaut.cz/​koronavirus

Na skautské vzdělávací akce (kvalifikační i nekvalifikační) se v létě a na podzim 2021 vztahují v oblasti epidemické bezpečnosti stejná pravidla jako na skautské letní tábory (včetně požadavků na očkování či testování před účastí na akci). Na rozdíl od letních táborů ale vzdělávací akce nemají automaticky výjimku z povinnosti ochrany dýchacích cest. Níže uvedená pravidla popisují, jak ve věci ochrany dýchacích cest postupovat na skautských vzdělávacích akcích.

Tato pravidla jsou skautským výkladem mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci ochrany dýchacích cest. Výkonná rada v tomto výkladu nikde z vlastního rozhodnutí nezpřísňuje státem nastavené podmínky, snažíme se pouze o srozumitelný výklad aplikovatelný v prostředí skautského vzdělávání.

Dvě kategorie vzdělávacích akcí z hlediska nutnosti ochrany dýchacích cest

Akce cílící ze své povahy především na účastníky mladší 18 let jsou bez ohledu na délku akce z povahy věci definicí podobné letním táborům pro děti a mládež (zotavovací akce či jiné podobné, pobytové i nepobytové, akce pro osoby mladší 18 let), a jako takové je lze pořádat podle skautských pravidel pro tábory ( Neaktuální ). Ta říkají následující: „Na táboře je roušky potřeba používat pouze při podezření na nákazu, jak potenciálně nakaženou osobou, tak osobami, které ji ošetřují. V jiných situacích použití roušek ani respirátorů není třeba (tedy uvnitř ani venku). Mimo tábor platí běžné podmínky pro pohyb na veřejnosti a tedy například použití respirátorů nákupčími v obchodech.“ Toto je ošetřeno přímo textem výjimky z povinnosti ochrany dýchacích cest v mimořádném opatřením v bodě I/​3/cc (výjimka se vztahuje na všechny účastníky takové akce bez ohledu na věk jednotlivých osob). Tyto podmínky tak platí například pro rádcovské tábory a kurzy, roverské vzdělávací akce zaměřené na mladší roverský věk, a čekatelské lesní i nelesní kurzy (čekatelky míří primárně na mládež ve věku od 15 let).  

Akce cílící svým zaměřením především na dospělé účastníky (18leté a starší) nejsou z povahy věci definicí podobné letním táborům pro děti a mládež, a nelze na ně vztahovat výjimky z nutnosti ochrany dýchacích cest platné pro letní tábory. Mezi takové akce patří například vůdcovské lesní i nelesní kurzy, lesní školy, instruktorské lesní školy apod. 

Akce, které si nejsou jisté, do jaké kategorie patří, se mohou obrátit na koronavirus@skaut.cz a dostane se jim individuálního doporučení. Takových akcí bude nejspíš minimum.

Pro akce cílící především na dospělé platí následující podmínky v oblasti ochrany dýchacích cest:

  • Ochrana dýchacích cest je nutná ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo místo ubytování - místnost, stan apod.), kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
  • Ochrana dýchacích cest je nutná ve vnějších prostorách při aktivitě pro více než 30 osob v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru. Výjimku z této povinnosti tvoří pohybové aktivity, konzumace potravy a pobyt v ubytovacím pokoji.
  • Osoby přednášející jsou z povinnosti ochrany dýchacích cest vyjmuty.

Poznámky pro skautské prostředí

  • Mimořádné opatření operuje se „stavbami.“ Ty mají obvykle neprostupné stěny i stropy, k tomu okna a dveře. Mnohá naše prostředí jsou ale na pomezí mezi stavbou a volným prostorem. Typicky stany se zvednutými postranicemi, které minimálně omezují cirkulaci vzduchu, lze dle vyhodnocení vedení akce pokládat za vnější prostor. 
  • Ochranou dýchacích cest se pro potřeby těchto pravidel rozumí použití respirátoru nebo nanoroušky. Ministerské opatření v některých situacích umožňuje použití pouhé běžné roušky, věnovat pozornost rozlišení těchto situací ale nepokládáme za efektivní. Samozřejmě se ale můžete řídit přesně podle samotného mimořádného opatření .

Poznámky k platnosti pravidel

  • Tato skautská pravidla jsou vytvořena po odborné a právní konzultaci s plným respektem k ministerským mimořádným opatřením, nejsou ale schválena Ministerstvem zdravotnictví (to neschvaluje cizí dokumenty). Ze strany státu je závazným dokumentem samotné mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest .
  • Požádali jsme oficiální cestou Ministerstvo zdravotnictví o umožnění použití podmínek pro letní tábory na všechny skautské vzdělávací akce léta a podzimu 2021. Do doby, než takové umožnění dostaneme, platí výše uvedená pravidla. Zároveň nepokládáme za příliš pravděpodobné, že by Ministerstvo zdravotnictví takovou výjimku vydalo.
  • Pokud se ministerská opatření k ochraně dýchacích cest budou měnit, budeme upravovat i tato pravidla. 
  • Tato pravidla předběžně platí pro (červenec a) srpen a podzim 2021.

Případné další dotazy můžete klást na koronavirus@skaut.cz . Všechny informace o koronaviru, hygienická opatření pro skautskou činnost, tábory a vzdělávací akce vždy najdete na jednom místě, na skaut.cz/​koronavirus .

Jsme si vědomi toho, že dodržování nařízené ochrany dýchacích cest na skautských vzdělávacích akcích není jednoduché. Usilujeme o dosažení výjimky, ale pokud jí nedosáhneme, jsme přesvědčeni, že dodržení pravidel je proveditelné a není svou povahou odlišné od mnoha jiných omezení, s nimiž se potýkáme v uplynulém roce a půl. Děkujeme týmům jednotlivých vzdělávacích akcí za zodpovědný přístup ke zdraví účastníků i k energii vložené do příprav. 

Hodně zdaru týmům i účastníkům vzdělávacích akcí. Ať je skautské léto vydařené!

Se stiskem levice

Petr Vaněk - Permi | koronavirus@skaut.cz  
místostarosta a koordinátor koronavirových opatření

Filip Hlavinka - Mukóki | vzdelavani@skaut.cz
zpravodaj pro vzdělávání

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.