( Aktuální )
Zveřejněno 7. 12. 2021
Herianová Dominika - Domča
KÚJ - asistentka Kanceláře ústředí
dominika.herianova@skaut.cz

Mezinárodní oddělení

Pomáháme českým skautkám a skautům být pevnou součástí celosvětového hnutí a sdílet stejné hodnoty s více než 60 miliony lidí bez ohledu na kulturní a jiné odlišnosti. Chceme, abychom všichni mohli zažít mezinárodní skauting, díky němu růst a čerpat z něj. Zároveň se snažíme, aby i český skauting byl ve světě přínosem. Dbáme na řádné členství a reprezentaci naší organizace v mezinárodním skautském společenství.

Spoj se s námi přes international@skaut.cz nebo facebook.com/mezinarodniskauting  .

Markéta Byrtusová

Markéta Byrtusová

koordinátorka mezinárodní spolupráce

international@skaut.cz

Markéta komunikuje se skautským zahraničím ve věcech týkajících se organizace. Informuje hnutí o možnostech, jak zažít mezinárodní skauting v ČR i v zahraničí, samostatně i ve skupině (např. JOTA/JOTI, Den Zamyšlení, mezinárodní tábory a setkání, dobrovolnické pobyty na mezinárodních základnách, výpomoc při mezinárodních akcích - IST, účast na mezinárodních skautských akcích v rámci výpravy/kontingentu). Zajišťuje agendu spojenou s výjezdy na mezinárodní networkingově-vzdělávací setkání pro činovníky a pomáhá s předáváním a získáváním know-how. Pomáhá oddílům i jednotlivcům se skautskými výjezdy do zahraničí a skautům z ciziny s pobytem v České Republice. Je kontaktní osobou pro zájemce o spolupráci se Zahraničním odborem Junáka - českého skauta.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.