( Aktuální )
Platné 1. 7. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 7. 2022

Pravidla pro používání sdílených disků (v rámci Google Workspace for Education) v Junáku - českém skautu

(verze: 2.0 – platné od 1.7.2022)

 1. V rámci používání skautských google služeb (viz Pravidla pro používání google služeb poskytovaných Junákem - českým skautem) má každá skautská jednotka (oddíl, středisko, okres, kraj či ZvOJ) a také některé skautské akce (vzdělávací akce, krajské či celostátní akce) nárok na zřízení a používání samostatného sdíleného disku (dříve také nazývaného “týmový disk”) sloužícího pro ukládání a práci s daty podporující skautskou činnost dané jednotky či akce. 
 2. Ústřední orgány, ústřední projekty a celostátní akce mají navíc možnost požádat o sdílený disk v rámci speciálního ústředního google prostoru.
 3. Jednotliví uživatelé (členové organizace ani žádné jiné osoby) nemají možnost si zřizovat ani používat samostatné sdílené disky. Není možné mít žádný sdílený disk v rámci skautských google služeb, který by přímo nesloužil k oficiální činnosti skautských jednotek či akcí.
 4. Každý uživatel používající sdílené disky (bez ohledu na to, zda k přístupu na sdílený disk používá skautský nebo jiný účet) musí tyto služby používat v souladu s vnitřním právem organizace a obecně závaznými právními předpisy, zejména dobrými mravy. Sdílený disk nesmí být zneužíván k nelegální činnosti ani poškozování dobrého jména organizace. 
 5. Správcem sdíleného disku musí být vždy alespoň jeden uživatel se skautským google účtem, který řádně souhlasil s podmínkami používání skautských google služeb a dohlíží na to, že jsou tato pravidla dodržována i v rámci používání příslušného sdíleného disku.
 6. Skautská jednotka či akce (uvedená v bodě 1) má nárok typicky na jeden sdílený disk. Pokud je to pro její činnost potřebné, může jí být založeno a smí používat i více sdílených disků. V takovém případě se do limitu pro uložená data sčítají objemy dat uložených na všech sdílených discích dané jednotky či akce (více sdílených disků neumožňuje mít větší prostor pro data). Je-li pro potřeby jednotky vytvořen sdílený disk pro běžné akce pořádané danou jednotkou (např. výpravy, tábory, skautské akce pro veřejnost), započítá se objem dat takového sdíleného disku do limitu příslušné jednotky. Pokud jsou pro potřeby jednotky vytvořeny sdílené disky družin, započítávají se do limitu oddílu. Vlastní sdílené disky se samostatným limitem mohou mít pouze skautské akce uvedené v bodě 1.
 7. Sdílené disky jsou skautským jednotkám a akcím poskytovány zdarma. 
 8. Správci sdílených disků musí dbát na to, že data uložená na sdílených discích dané jednotky či akce v součtu nepřekročí obvyklých max. 50 GB dat. Aktuálně obsazený prostor na sdílených discích lze zjistit buď v mobilní aplikaci Google disk, kde je údaj (s určitým zpožděním) zobrazován u každého sdíleného disku, případně ho lze získat na základě vlastností složek přímo v počítači, pokud je využívána aplikace Google disk pro počítač / mac . Uvedené limity vychází z limitu stanoveného společností Google pro celou organizaci a v budoucnu se mohou bez náhrady změnit.
 9. Sdílené disky neslouží pro archivaci libovolného množství dat, primárně by měly sloužit k ukládání dat, které pomáhají při spolupráci osob na zajištění běžné činnosti skautských jednotek či akcí. Pokud je sdílený disk využíván k ukládání fotek zobrazovaných na webu jednotky či akce, je vhodné na sdílený disk ukládat přiměřený výběr fotek a soubory fotky ukládat v přiměřených rozměrech i velikosti vhodné pro prohlížení na internetu, aby zbytečně nezabíraly obrovské množství datového prostoru.
 10. Sdílené disky ani žádné další skautské google služby nesmí být používány k ukládání ani sdílení nelegálního obsahu (např. nezakoupené filmy či hudba), nesmí být využívány k nelegální činnosti či poškozování dobrého jména organizace nebo jejich členů. Skautský Google disk není určen k archivaci či trvalému zálohování obrovského množství dat (není tedy vhodný pro zálohy dat celých počítačů a dalších zařízení), ale primárně má sloužit ke spolupráci na skautské činnosti.
 11. O zřízení nového sdíleného disku může jednotka či akce (definovaná v bodě 1) požádat skautskou technickou podporu pomocí online formuláře . Pro kladné vyřízení žádosti je povinné uvést, co bude obsahem budoucího sdíleného disku, evidenční číslo jednotky, případně i název akce a alespoň jednu osobu správce sdíleného disku (uvedení jeho skautské e-mailové adresy).  
 12. V případě porušení těchto pravidel, vnitřního práva organizace, obecně závazných předpisů či dalších závazných podmínek jednotlivých služeb poskytovaných společností Google, případně z technických důvodů, může být přístup ke skautským google službám uživateli omezen, nebo může být sdílený disk bez náhrady zrušen. Po vyhodnocení žádosti je sdílený disk obvykle zřízen během několika pracovních dnů, nicméně na zřízení neexistuje nárok.
 13. Kromě sdílených disků v rámci skautských google služeb mohou všechny organizační jednotky Junáka - českého skauta požádat v rámci projektu TechSoup o zřízení vlastních služeb Google Workspace for Nonprofit na vlastní doméně (typicky nějaké subdoméně). Takové služby lze využít např. pro získání dodatečného prostoru pro sdílené disky jednotky, které budou vytvořeny v samostatném předplatném a následně sdíleny a běžně využívány členy organizace v kombinaci se skautskými google službami. Více informací a návod najdete na Křižovatce.
 14. V případě potíží či dotazů k používání skautských google služeb či skautISu je možné se obracet na skautskou technickou podporu (podpora.skaut.cz nebo podpora@skaut.cz ).
 15. Tato pravidla používání sdílených disků (v rámci poskytovaných skautských google služeb) mohou být kdykoliv v budoucnu změněna, a to pro všechny uživatele služeb bez ohledu na to, jakou verzi podmínek při zahájení využívání služeb odsouhlasili. O změně podmínek budou uživatelé informováni obvyklými skautskými komunikačními nástroji (typicky článkem na Skautském zpravodajství či Křižovatce). V případě, že s novými pravidly uživatel nebude souhlasit, má právo skautské sdílené disky, případně i všechny skautské google služby, přestat okamžitě používat.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.