( Aktuální )
Platné 31. 8. 2020 – Neomezeno, Účinné od 1. 9. 2020

Evidenční listy k přihlášce člena

Vzorové základní evidenční listy. Jde pouze o přílohu základní přihlášky člena.

Mladší člen

Vzorový základní evidenční list údajů mladšího člena Junáka - českého skauta. Jde pouze o přílohu základní přihlášky mladšího člena (přpřihláška musí obsahovat poučení člena ohledně ochrany osobních údajů a dalšího a která musí být opatřena podpisem člena).

Tato verze dokumentu je vhodná pro úpravy a doplnění dalších údajů oddílu / střediska.

Evidenční list samostatně nenahrazuje přílohu s poučením člena, je pouze její přílohou (a případně může být vyplňována i čistě elektronicky).

Dospělý člen

Vzorový základní evidenční list údajů dospělého člena Junáka - českého skauta. Jde pouze o přílohu základní přihlášky dospělého člena (přihláška musí navíc obsahovat poučení člena ohledně ochrany osobních údajů a dalšího a která musí být opatřena podpisem člena).

Tato verze dokumentu je vhodná pro úpravy a doplnění dalších údajů oddílu / střediska. Evidenční list samostatně nenahrazuje přílohu s poučením člena, je pouze její přílohou (a případně může být vyplňována i čistě elektronicky).

Kompletní elektronická přihláška člena ve skautISu

Pokud chcete využít zcela elektronickou cestu pro přihlášky nových členů do Junáka - českého skauta a evidenci jejich osobních údajů, můžete využít e-přihlášky ve skautISu  .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.