( Aktuální )
Platné 31. 8. 2020 – Neomezeno, Účinné od 1. 9. 2020

Evidenční listy k přihlášce člena

Abyste od nového člena získali všechny potřebné (povinné i volitelné) údaje, musíte kromě samotné přihlášky s informacemi a poučením k ochraně osobních údajů použít i tzv. evidenční list. Níže najdete vzory základních evidenčních listů pro mladšího i dospělého člena (pozor, vždy je nutné ho použít společně s dokumentem přihlášky člena). Kromě toho zde najdete informace ke zcela elektronickým přihláškám členů skautIS, které vám i rodičům významně zjednoduší tuto agendu.

Elektronická přihláška a údaje člena

Na rozdíl od papírových přihlášek, které se skládající z přihlášky s informacemi a poučením k nakládání s osobními údaji a také z formuláře evidenčního listu, poskytuje elektronická přihláška přes skautIS kompletní a snadné řešení v jediném online formuláři. Můžete tak sobě i zákonným zástupcům zjednodušit vyplňování přihlášky a všech osobních údajů člena i následnou správu údajů, které budou okamžitě uloženy do skautISu.

Pokud chcete využít zcela elektronickou cestu pro přihlášky nových členů do Junáka - českého skauta a evidenci jejich osobních údajů, podívejte se do nápovědy skautISu a využijte e-přihlášky ve skautISu .

Mladší člen (vzor papírového formuláře)

Vzorový základní evidenční list údajů mladšího člena Junáka - českého skauta. Jde pouze o přílohu základní přihlášky mladšího člena (přihláška musí obsahovat poučení člena ohledně ochrany osobních údajů a dalšího a která musí být opatřena podpisem člena).

Tato verze dokumentu je vhodná pro úpravy a doplnění dalších údajů oddílu / střediska.

Evidenční list samostatně nenahrazuje přílohu s poučením člena, je pouze její přílohou (a případně může být vyplňována i čistě elektronicky).

Dospělý člen (vzor papírového formuláře)

Vzorový základní evidenční list údajů dospělého člena Junáka - českého skauta. Jde pouze o přílohu základní přihlášky dospělého člena (přihláška musí navíc obsahovat poučení člena ohledně ochrany osobních údajů a dalšího a která musí být opatřena podpisem člena).

Tato verze dokumentu je vhodná pro úpravy a doplnění dalších údajů oddílu / střediska. Evidenční list samostatně nenahrazuje přílohu s poučením člena, je pouze její přílohou (a případně může být vyplňována i čistě elektronicky).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.