( Aktuální )
Zveřejněno 18. 5. 2021

Zaměstnávání lidí

I když Junák pracuje převážně s dobrovolníky, může pro zabezpečení některých svých činností využít i placenou práci. 

OJ si může sjednat spolupráci s konkrétní fyzickou osobou hned několika způsoby:

  • formou pracovně-právního vztahu, kam řadíme dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a pracovní poměr.
  • formou fakturace osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), kdy fyzická osoba má na danou činnost živnostenský list a za odvedenou práci vystavuje faktury, 
  • jako příležitostnou činnost.

Výhodou fakturace a spolupráce formou příležitostné činnosti je, že nemusíte řešit registrace zaměstnavatele, odvody pojištění a zdanění odměny. To si zajišťuje Váš smluvní partner sám.

Pokud se však rozhodnete uzavřít s někým pracovně-právní vztah , měli byste vědět, co pro Vás v dané situaci platí.

DPP musí být uzavřena písemně. Rozsah práce, na který se DPP uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena sjednaná práce a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Pokud finanční odměna před zdaněním (hrubá mzda) nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, neodvádí se pojistné na sociální a zdravotní pojištění. V případě, že odměna překročí částku 10 000 Kč, odvádí se pojistné na sociální a zdravotní pojištění z celé částky (nikoli z částky nad 10 000 Kč).

Uvedené limity platí pro součet všech DPP u jednoho zaměstnavatele (tedy limit pro počet hodin i pro výši odměny).

Zaměstnanec může i v případě DPP podepsat u zaměstnavatele prohlášení k dani, díky čemuž mu zaměstnavatel uplatní slevy na dani (základní slevu na poplatníka, na studenta atd.) a případně daňové zvýhodnění na vyživované děti. V každém kalendářním měsíci lze však mít prohlášení podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele.

Při uzavření první DPP musíte OJ zaregistrovat ke srážkové/zálohové dani, k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Všechny povinnosti spojené s DPP jsou ale ve skutečnosti jednoduché a dají se zařídit velice rychle.

Vzor pracovní smlouvy, informaci o zdanění a případných odvodech na sociální a zdravotní pojištění naleznete v Metodickém listu k zaměstnávání lidí

Metodický list ke stažení:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.