( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Zaměstnávání lidí

I když Junák pracuje převážně s dobrovolníky, může pro zabezpečení některých svých činností využít i placenou práci. 

OJ si může sjednat spolupráci s konkrétní fyzickou osobou hned několika způsoby:

  • formou pracovně-právního vztahu, kam řadíme dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a pracovní poměr.
  • formou fakturace osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), kdy fyzická osoba má na danou činnost živnostenský list a za odvedenou práci vystavuje faktury, 
  • jako příležitostnou činnost.

Výhodou fakturace a spolupráce formou příležitostné činnosti je, že nemusíte řešit registrace zaměstnavatele, odvody pojištění a zdanění odměny. To si zajišťuje Váš smluvní partner sám.

Pokud se však rozhodnete uzavřít s někým pracovně-právní vztah , měli byste vědět, co pro Vás v dané situaci platí.

Zaměstnávání lidí

DPP musí být uzavřena písemně. Rozsah práce, na který se DPP uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena sjednaná práce a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Pokud finanční odměna před zdaněním (hrubá mzda) nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, neodvádí se pojistné na sociální a zdravotní pojištění. V případě, že odměna překročí částku 10 000 Kč, odvádí se pojistné na sociální a zdravotní pojištění z celé částky (nikoli z částky nad 10 000 Kč).

Uvedené limity platí pro součet všech DPP u jednoho zaměstnavatele (tedy limit pro počet hodin i pro výši odměny).

Zaměstnanec může i v případě DPP podepsat u zaměstnavatele prohlášení k dani, díky čemuž mu zaměstnavatel uplatní slevy na dani (základní slevu na poplatníka, na studenta atd.) a případně daňové zvýhodnění na vyživované děti. V každém kalendářním měsíci lze však mít prohlášení podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele.

Při uzavření první DPP musíte OJ zaregistrovat ke srážkové/zálohové dani, k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Všechny povinnosti spojené s DPP jsou ale ve skutečnosti jednoduché a dají se zařídit velice rychle.

Vzor pracovní smlouvy, informaci o zdanění a případných odvodech na sociální a zdravotní pojištění naleznete v Metodickém listu k zaměstnávání lidí

Metodický list ke stažení:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.