( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Jan Mesl (Mýval)
KUJ – manažer pro oblast nemovitostí
jan.mesl@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jan Mesl (Mýval)

Převod nebo prodej nemovitosti 

Jakékoliv pozbytí vlastnických práv  i výrazné omezení práva na užívání je podmíněno souhlasem Výkonné rady.

Nakládáním s nemovitým majetkem podléhající povolení VRJ se rozumí:

  • Zcizení nemovitosti (prodej, darování, směna); 
  • zástava nemovitosti zřízení věcného břemena k nemovitosti, anebo služebnost k nemovitosti;
  • závazek dlouhodobého přenechání věci (např. nájem, pacht či výpůjčka); 
  • jiný dlouhodobý závazek, který podstatným způsobem omezuje užívání věci. (Dlouhodobým závazkem se rozumí závazek v trvání deseti a více let.)

Zvláštnímu souhlasu Výkonné rady nepodléhají provozní záležitosti nemovitostí (např. rozhodování o využívání nemovitosti, smluvní vztahy s dodavateli energií, údržba nemovitosti, stavební úpravy).

OJ je povinna vyžádat si před uzavřením smluvního vztahu stanovisko VRJ nebo do smluvního vztahu zařadit podmínku jejího souhlasu, který bude mít odkladný účinek pro jeho platnost a účinnost. 

Žádost o povolení nakládat s majetkem obsahuje zpravidla:

  • identifikaci žadatele a nemovitého majetku;
  • způsob jeho nabytí a dosavadního využívání; 
  • důvod žádosti, návrh nebo uzavřený smluvní vztah;
  • a další skutečnosti důležité pro posouzení situace.

Žádosti zasílejte s dostatečným předstihem nebo i jen ke konzultaci do Kanceláře ústředí na adresu: kancelar@skaut.cz. Vaše žádost bude zpracována a předložena k posouzení na nejbližší jednání VRJ. 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.