( Aktuální )
Zveřejněno 10. 6. 2021
Ondřej Peřina – Jerry
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz

Ekonomika a nemovitosti

Zajišťujeme pro vás vše okolo dotací (žádosti, rozdělení, vyúčtování) a získávání peněz na projekty. K nám jsou také přeposílány dotazy k pojištění (majetku i osob).

Pokud vás zajímají informace z oblasti hospodaření, můžete se kouknout na stránku Finance a hospodaření, nechat si posílat hospodářské novinky z Křižovatky či se přidat do facebookových skupin spravovaných dobrovolníky (o hospodaření, nemovitostech či fundraisingu).

Dotazy můžete směřovat na e-mail ekonomicke@skaut.cz

Oficiální poštu posílejte na kancelar@skaut.cz

Markéta Olišarová - Jóňa

Markéta Olišarová - Jóňa

zpravodajka pro ústředí

marketa.olisarova@skaut.cz

Jóňa je odpovědná za oblast hospodaření a získávání finančních prostředků na chod organizace, dále má na starost agendu nemovitostí, podávání projektových žádostí a řízení projektu Skauting pro školy. Je zodpovědná za chod ústředí jako celku.

Tereza Štysová

Tereza Štysová

finanční manažerka

tereza.stysova@skaut.cz

Finančnímu managementu v neziskovém sektoru se věnuje od roku 2005. V Kanceláři má na starost vedení ekonomických agend, mezi než patří správa rozpočtu organizace i jednotlivých projektů, dohled nad dotacemi a jejich přerozdělování do organizačních jednotek. Dále daně, účetnictví a pojištění. Spolupracuje na přípravě nových projektů a jiných fundraisingových aktivit. Můžete se na ní obracet s dotazy ohledně dotací.

Michaela Ježdíková - Tubus

Michaela Ježdíková - Tubus

asistentka ekonomického oddělení

michaela.jezdikova@skaut.cz

Tubus zajišťuje základní činnosti ekonomického oddělení. Má na starosti vedení pokladny, kontrolu a proplácení cestovních příkazů, fakturaci a vyúčtování vzdělávacích akcí.

Kromě práce na ústředí se věnuje vedení střediska ve Vraném nad Vltavou, kde vede i oddíl vlčat a svělušek.

Zuzana Vaidová

Zuzana Vaidová

koordinátorka dotací a pojištění

zuzana.vaidova@skaut.cz

Zuzka komunikuje s organizačními jednotkami ohledně ekonomických záležitostí. Jedná se především o dotace (podávání žádostí a jejich vyúčtování), pojištění (zejména movitého a nemovitého majetku) a možnosti zapůjčení či darování finančních prostředků z Fondu nemovitostí.

Hana Pechoušková - Karamela

Hana Pechoušková - Karamela

koordinátorka dotací velkých akcí 

hana.pechouskova@skaut.cz

Karamela má na starost dotace u velkých akcí, řeší s nimi i jejich hospodaření a pomáhá jim s administrativou kolem fundraisingu. Částečně také pomáhá fundriaisingovému týmu.

Barbora Zálohová 

Barbora Zálohová 

koordinátorka fundraisingu

barbora.zalohova@skaut.cz

Bára pomáhá zajišťovat vícezdrojové financování organizace. Nastavuje a rozvíjí dárcovství, pečuje o dárce. Má na starosti  dárcovské kampaně ústředí. Může pomoci střediskům rozvíjet fundraising nebo grantové projekty

Ivo Brzobohatý - Ještěr

Ivo Brzobohatý - Ještěr

garant pro nemovitosti

ivo.brzobohaty@skaut.cz

Ještěr řeší agendu spojenou s nemovitostmi Junáka. Původně se věnoval vyhledávání a nákupu pozemků na tábořiště pro brněnská střediska a rekonstrukci Kaprálova mlýna. Získané zkušenosti dnes využívá v rámci celé organizace. Předsedá komisi Fondu nemovitostí.

Mimo ústředí je předsedou Rady Kaprálova mlýna a členem správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara, kde se věnuje především skautfundingu, tj. rozvoji individuálního fundraisingu ve skautském prostředí.

Blanka Radová

Blanka Radová

účetní

hospodareni@skaut.cz

Bláňa se stará se o účetnictví Junáka - českého skauta a vede personální agendu zaměstnanců Kanceláře ústředí.

Patrik Půlpán - Paťa

Patrik Půlpán - Paťa

garant pro pojištění a nemovitosti

patrik.pulpan@skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.