( Aktuální )
Zveřejněno 4. 7. 2023
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz

Ekonomika a nemovitosti

Zajišťujeme pro vás vše okolo dotací (žádosti, rozdělení, vyúčtování) a získávání peněz na projekty. K nám jsou také přeposílány dotazy k pojištění (majetku i osob).

Pokud vás zajímají informace z oblasti hospodaření, můžete se kouknout na stránku Finance a hospodaření, nechat si posílat hospodářské novinky z Křižovatky či se přidat do facebookových skupin spravovaných dobrovolníky (o hospodaření, nemovitostech či fundraisingu).

Dotazy můžete směřovat na e-mail ekonomicke@skaut.cz

Oficiální poštu posílejte na kancelar@skaut.cz

Olga Dočekalová

Olga Dočekalová

hlavní ekonomka

olga.docekalova@skaut.cz

Olga je odpovědná za oblast hospodaření a získávání finančních prostředků na chod organizace.

Mimo ústředí působí v týmu LŠ Plšík a v revizní komisi kraje Praha, je garantkou OČK hospodaření.

Katarína Petránková

Katarína Petránková

finanční manažerka

katarina.petrankova@skaut.cz

Finančnímu managementu v neziskovém sektoru se věnuje od roku 2009. V Kanceláři má na starost vedení ekonomických agend, mezi než patří správa rozpočtu organizace i jednotlivých projektů, dohled nad dotacemi a jejich přerozdělování do organizačních jednotek a hospodaření Velkých akcí. Dále daně, účetnictví a pojištění. Spolupracuje na přípravě nových projektů a jiných fundraisingových aktivit. Můžete se na ní obracet s dotazy ohledně dotací.

Petra Holanová

Petra Holanová

koordinátorka ekonomických agend

petra.holanova@skaut.cz

Petra má na ekonomickém oddělení na starosti vyúčtování skautských vzdělávacích akcí, správu a proplácení cestovních příkazů, přípravu podkladů pro účetní a vedení pokladny. Kromě toho se administrativně podílí na projektu OPVVV.

Zuzana Vaidová

Zuzana Vaidová

koordinátorka dotací

zuzana.vaidova@skaut.cz

Zuzka komunikuje s organizačními jednotkami ohledně ekonomických záležitostí. Jedná se především o dotace (podávání žádostí, jejich vyúčtování a veškeré dotazy spojené s problematikou dotací) a možnosti zapůjčení či darování finančních prostředků z Fondu nemovitostí.

David Palan

David Palan

koordinátor pojištění a projektů

david.palan@skaut.cz

David radí jednotkám ohledně pojištění, zajišťuje administraci projektů a pomáhá pobočným spolkům s přípravou, realizací a ukončení investičních projektů. Vede investiční projekty pod ústředím.

Mimo ústředí se podílí na vedení vodního koedukovaného oddílu vlčat a světlušek a vede začínající společenství mladších roverů.

Ani ve volném čase se nezvdaluje od vody a můžete jej potkat u řeky nebo rybníka s rybářským prutem.

Barbora Zálohová 

Barbora Zálohová 

koordinátorka fundraisingu

barbora.zalohova@skaut.cz

Bára pomáhá zajišťovat vícezdrojové financování organizace. Nastavuje a rozvíjí dárcovství, pečuje o dárce. Má na starosti  dárcovské kampaně ústředí. Může pomoci střediskům rozvíjet fundraising nebo grantové projekty

Ivo Brzobohatý - Ještěr

Ivo Brzobohatý - Ještěr

garant pro nemovitosti

ivo.brzobohaty@skaut.cz

Ještěr řeší agendu spojenou s nemovitostmi Junáka. Původně se věnoval vyhledávání a nákupu pozemků na tábořiště pro brněnská střediska a rekonstrukci Kaprálova mlýna. Získané zkušenosti dnes využívá v rámci celé organizace. Předsedá komisi Fondu nemovitostí.

Blanka Radová

Blanka Radová

externí účetní

hospodareni@skaut.cz

Bláňa se stará se o účetnictví Junáka - českého skauta a vede personální agendu zaměstnanců Kanceláře ústředí.

Lucie Borešová - Korunka

Lucie Borešová - Korunka

Koordinátorka agendy revizních komisí

lucie.boresova@skaut.cz

Korunka se zaměřuje na definici potřeb členů revizní komise pro jejich výkon, tvorbu a revizi metodických materiálů, vybudování systému vzdělávání revizorů. Na starosti má i tvorbu pravidelných informačních balíčků pro členy revizních komisí - střípky pro revizory.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.