( Aktuální )
Zveřejněno 6. 3. 2024
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz

Ekonomika

Zajišťujeme pro vás vše okolo dotací (žádosti, rozdělení, vyúčtování) a získávání peněz na projekty. K nám jsou také přeposílány dotazy k pojištění (majetku i osob).

Pokud vás zajímají informace z oblasti hospodaření, můžete se kouknout na stránku Finance a hospodaření, nechat si posílat hospodářské novinky z Křižovatky či se přidat do facebookových skupin spravovaných dobrovolníky (o hospodaření, nemovitostech či fundraisingu).

Dotazy můžete směřovat na e-mail ekonomicke@skaut.cz

Oficiální poštu posílejte na kancelar@skaut.cz

Olga Dočekalová

Olga Dočekalová

hlavní ekonomka

olga.docekalova@skaut.cz

Olga je odpovědná za oblast hospodaření a získávání finančních prostředků na chod organizace.

Mimo ústředí působí v týmu LŠ Plšík a v revizní komisi kraje Praha, je garantkou OČK hospodaření.

Katarína Petránková

Katarína Petránková

finanční manažerka

katarina.petrankova@skaut.cz

Finančnímu managementu v neziskovém sektoru se věnuje od roku 2009. V Kanceláři má na starost vedení ekonomických agend, mezi než patří správa rozpočtu organizace i jednotlivých projektů, dohled nad dotacemi a jejich přerozdělování do organizačních jednotek a hospodaření Velkých akcí. Dále daně, účetnictví a pojištění. Spolupracuje na přípravě nových projektů a jiných fundraisingových aktivit. Můžete se na ní obracet s dotazy ohledně dotací.

Petra Holanová

Petra Holanová

koordinátorka ekonomických agend

petra.holanova@skaut.cz

Petra má na ekonomickém oddělení na starosti vyúčtování skautských vzdělávacích akcí, správu a proplácení cestovních příkazů, přípravu podkladů pro účetní a vedení pokladny. Kromě toho se administrativně podílí na projektu OPVVV.

Lucie Borešová - Korunka

Lucie Borešová - Korunka

hlavní účetní

lucie.boresova@skaut.cz

Korunka je zodpovědná za mzdové a finanční účetnictví. Nastavuje, kontroluje a účtuje tak, jak to má být. Ke spokojenosti úřadů, poskytovatelů zdrojů financování, zaměstnancům a šéfové Olze, která je naší velkou vizionářkou v chodu ekonomického oddělení.

Korunka se zaměřuje na definici potřeb členů revizní komise pro jejich výkon, tvorbu a revizi metodických materiálů, vybudování systému vzdělávání revizorů. Na starosti má i tvorbu pravidelných informačních balíčků pro členy revizních komisí - střípky pro revizor

Barbora Bartošová - Georgie

Barbora Bartošová - Georgie

junior účetní

barbora.bartosova@skaut.cz

Gorgie je pravá ruka Korunky. Bez ní by nebylo co účtovat. Její práce spočívá v zapracování většiny dokladů do účetního SW a jejich proplácení.
Hana Pechoušková - Karamela

Hana Pechoušková - Karamela

finanční manažerka pro velké akce a fundraisingové projekty

hana.pechouskova@skaut.cz

Karamela je odpovědná za oblast hospodaření velkých akcí a pomáhá fundraisingu.
Mimo ústředí působí v týmu kurzu Plšík - lesní školy a střediskového minima a zajímá se o skautskou personalistiku.
David Palan

David Palan

koordinátor pojištění a projektů

david.palan@skaut.cz

David radí jednotkám ohledně pojištění, zajišťuje administraci projektů a pomáhá pobočným spolkům s přípravou, realizací a ukončení investičních projektů. Vede investiční projekty pod ústředím.

Mimo ústředí se podílí na vedení vodního koedukovaného oddílu vlčat a světlušek a vede začínající společenství mladších roverů.

Ani ve volném čase se nezvdaluje od vody a můžete jej potkat u řeky nebo rybníka s rybářským prutem.

Barbora Zálohová - Záložka

Barbora Zálohová - Záložka

koordinátorka fundraisingu

barbora.zalohova@skaut.cz

Bára pomáhá zajišťovat vícezdrojové financování organizace. Nastavuje a rozvíjí dárcovství, pečuje o dárce. Má na starosti dárcovské kampaně ústředí. Může pomoci střediskům rozvíjet fundraising nebo grantové projekty

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.