( Aktuální )
Zveřejněno 8. 2. 2024
Stěpánka Rumlová
KÚJ - asistentka Kanceláře ústředí
stepanka.rumlova@skaut.cz

Nemovitosti

Zajišťujeme pro vás vše týkající se nemovitostí a tábořišť. Od metodické podpory, právní, ekonomické podpory, pojištění, až po odborné konzultace rekonstrukcí a staveb, financování, nákupy.

Dostupné materiály zveřejňujeme zejména v sekci Nemovitosti .

Pravidelně pořádáme Setkání k nemovitostem pro činovníky, vedoucí jednotek, správce, hospodáře, dobrovolníky a všechny, které zajímá oblast nemovitostí, péče o ně a jejich rozvoj. Naše cíle jsou definované v Koncepci pro nemovitosti a chystané Strategii 2030 .

Dotazy můžete směřovat na e-mail: nemovitosti@skaut.cz

Jan Mesl - Mýval

Jan Mesl - Mýval

manažer pro oblast nemovitostí

jan.mesl@skaut.cz

Mýval řídí a koordinuje agendu nemovitostí v Junáku, českém skautu a je odpovědný za naplňování koncepce nemovitostí v organizaci. Podílí se na správě nemovitostí ve správě hlavního spolku.
Ivo Brzobohatý - Ještěr

Ivo Brzobohatý - Ještěr

garant pro nemovitosti

ivo.brzobohaty@skaut.cz

Ještěr řeší agendu spojenou s nemovitostmi Junáka. Původně se věnoval vyhledávání a nákupu pozemků na tábořiště pro brněnská střediska a rekonstrukci Kaprálova mlýna. Získané zkušenosti dnes využívá v rámci celé organizace. Předsedá komisi Fondu nemovitostí.
David Palan

David Palan

koordinátor pojištění, projektů a dotací

david.palan@skaut.cz

David radí jednotkám ohledně pojištění, zajišťuje administraci projektů a pomáhá pobočným spolkům s přípravou, realizací a ukončení investičních i neinvestičních projektů. Administruje dotace, půjčky a dary rozdělované prostřednictvím Fondu nemovitostí Junáka, nebo dotací na opravy. Vede investiční projekty pod ústředím.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.