( Aktuální )
Zveřejněno 28. 4. 2022
Herianová Dominika - Domča
KÚJ - asistentka Kanceláře ústředí
dominika.herianova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ludmila Hobzová - Lída

Organizace

Zajišťujeme řešení administrativy v oblasti naší skautské organizace a jejích jednotek. Klíčovými agendami jsou registrace, evidence členů a jednotek, vnitřní předpisy, ale i dopady legislativy na skautskou činnost, problematika táborů, přihlášek členů a osobních údajů.

Další velkou oblastí jsou sněmy organizačních jednotek a řešení zapisování do spolkového rejstříku, včetně kontrol vkládaných účetních závěrek. Mimo těchto provozních témat se zabýváme i strategickými projekty v oblasti přiměřenosti administrativy a hlavně podpory zakládání nových oddílů.

Můžete nás kontaktovat na registrace@skaut.cz a my vám poradíme s dotazy z oblasti organizace a administrativy jednotek.

Pokud řešíte problematiku zapisování do rejstříku, kontaktuje nás na rejstrik@skaut.cz .

Ondřej Peřina - Jerry

Ondřej Peřina - Jerry

zpravodaj pro ICT a organizaci

ondrej.perina@skaut.cz

Má na starosti veškerou agendu z oblasti organizace Junáka - českého skauta, jeho organizačních jednotek, členů, registrace a skautských předpisů. Mimo jiné pod něj spadá agenda spolkového rejstříku, přeměn organizačních jednotek (vznik, slučování i zániky) a souvisejících témat.Od roku 2008 je Jerry předsedou krajské rady Libereckého kraje, je lektorem kurzů střediskového minima, manažerských kurzů jako MUŠKA či Hopík a také vůdcovského "5:10 sever" či čekatelského kurzu Vocať Pocaď.

Jan Chmelař

Jan Chmelař

asistent organizačního zpravodaje

registrace@skaut.cz

Honza se podílí na zajištění organizačních agend a registrace. Můžete s ním tak probrat všechny problémy registrací členů a jednotek či konzultace kolem skautských předpisů.

Jana Hrnčířová

Jana Hrnčířová

agenda spolkového rejstříku

rejstrik@skaut.cz

Janča pracuje na agendě zápisů údajů o organizačních jednotkách do spolkového rejstříků. Pomůže vám se zajištěním správné podoby potřebných dokumentů a celého procesu zajištění změny údajů při změnách ve vedení střediska či revizní komise nejen po sněmu OJ, při změně sídla jednotky a také s vložením správné podoby hospodářských výkazů do spolkového rejstříku.

Šárka Pavlásková

Šárka Pavlásková

koordninátorka zakládání nových oddílů

sarka.pavlaskova@skaut.cz

Šárka koordinuje i přímo realizuje strategické projekty v oblasti zakládání nových oddílů. Komunikuje s vedoucími i dalšími činovníky, kteří mají zkušenosti se zakládáním nových oddílů, ale hlavně připravuje podporu a vhodné podmínky pro zakládání nových oddílů v souladu se strategickým tématem. Pochází z dívčího skautského oddílu v Chotěboři, kde vede světlušky a skautky. Dále působí v roverském kmeni a spolupracuje na projektu Skauti na dřeň.

Jan Novák

Jan Novák

poradce pro legislativu a administraci

registrace@skaut.cz

Honza pomáhá s právními a organizačními agendami v Kanceláři ústředí a taktéž dobrovolníkům a organizačním jednotkám. Podílí se zejména na zodpovídání právních a organizačních dotazů, připravuje vzory smluv a podílí se na tvorbě skautských předpisů.

Pochází ze Starého Města u Uherského Hradiště, kde dříve vedl oddíl, skautské středisko a podílel se na vedení okresu. Byl instruktorem několika skautských kurzů, včetně "domovského" VLK Oikos.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.