( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023

Organizace

Zajišťujeme řešení administrativy v oblasti naší skautské organizace a jejích jednotek. Klíčovými agendami jsou registrace, evidence členů a jednotek, vnitřní předpisy, ale i dopady legislativy na skautskou činnost, problematika táborů, přihlášek členů a osobních údajů.

Další velkou oblastí jsou sněmy organizačních jednotek a řešení zapisování do spolkového rejstříku, včetně kontrol vkládaných účetních závěrek. Mimo těchto provozních témat se zabýváme i strategickými projekty v oblasti přiměřenosti administrativy a hlavně podpory zakládání nových oddílů.

Můžete nás kontaktovat na registrace@skaut.cz a my vám poradíme s dotazy z oblasti organizace a administrativy jednotek.

Pokud řešíte problematiku zapisování do rejstříku, kontaktuje nás na rejstrik@skaut.cz .

Ondřej Peřina - Jerry

Ondřej Peřina - Jerry

zpravodaj pro ICT a organizaci

ondrej.perina@skaut.cz

Má na starosti veškerou agendu z oblasti organizace Junáka - českého skauta, jeho organizačních jednotek, členů, registrace a skautských předpisů. Mimo jiné pod něj spadá agenda spolkového rejstříku, přeměn organizačních jednotek (vznik, slučování i zániky) a souvisejících témat.Od roku 2008 je Jerry předsedou krajské rady Libereckého kraje, je lektorem kurzů střediskového minima, manažerských kurzů jako MUŠKA či Hopík a také vůdcovského "5:10 sever" či čekatelského kurzu Vocať Pocaď.

Jana Hrnčířová - Janča

Jana Hrnčířová - Janča

vedoucí pro administrativu a organizaci

jana.hrncirova@skaut.cz

Řídí tým lidí pro agendu administrativy (především zápisy do spolkového rejstříku, dekrety z kvalifikačních akcí apod.) a organizace (hlavně v oblasti sněmů organizačních jednotek, koordinaci Valného sněmu, přeměn OJ a pomoc při řešení netypických situací v organizačních jednotkách apod.). Na administrativně-organizačních agendách úzce spolupracuje s organizačním zpravodajem.

Se svým rejstříkovým týmem vám pomůže se zajištěním správné podoby potřebných dokumentů a celého procesu zajištění změny údajů ve spolkovém rejstříku, při změnách ve vedení střediska či po sněmu OJ, při změně sídla jednotky a také s vložením správné podoby hospodářských výkazů do spolkového rejstříku. V případě dotazů na agendu rejstříků neváhejte psát na e-mail rejstrik@skaut.cz

Jan Chmelař

Jan Chmelař

asistent organizační agendy

registrace@skaut.cz

Honza se podílí na zajištění organizačních agend, skautských předpisů a registrace. Můžete s ním tak probrat všechny problémy registrací členů a jednotek či konzultace kolem skautských předpisů. V případě dotazů se neváhejte obracet na e-mail registrace@skaut.cz .

Jan Novák

Jan Novák

externí poradce pro legislativu

registrace@skaut.cz

Honza nám externě pomáhá s právními a organizačními agendami v Kanceláři ústředí a taktéž dobrovolníkům v rámci velkých akcí. Podílí se zejména na zodpovídání právních a organizačních dotazů, připravuje vzory smluv a podílí se na tvorbě skautských předpisů.

Pochází ze Starého Města u Uherského Hradiště, kde dříve vedl oddíl, skautské středisko a podílel se na vedení okresu. Byl instruktorem několika skautských kurzů, včetně "domovského" VLK Oikos.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.