( Aktuální )
Zveřejněno 5. 8. 2021
Herianová Dominika - Domča
KÚJ - asistentka Kanceláře ústředí
dominika.herianova@skaut.cz

Projekty

Junák - český skaut, z.s. realizuje za podpory Evropské unie - Evropských sktrukturálních a investičních fondů OP Výzkum, vývoj a vzdělání a za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy projekt "Skauting pro školy" a projekt "Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu".
Markéta Olišarová - Jóňa

Markéta Olišarová - Jóňa

zpravodajka pro ústředí

marketa.olisarova@skaut.cz

Jóňa je odpovědná za oblast hospodaření a získávání finančních prostředků na chod organizace, dále má na starost agendu nemovitostí, podávání projektových žádostí a řízení projektů. Je zodpovědná za chod ústředí jako celku. 

Skauting pro školy

Věra Applová - Lolli

Věra Applová - Lolli

koordinátorka projektu Skauting pro školy

vera.applova@skaut.cz

Lolli je pracovníkem v neformálním vzdělávání na projektu Skauting pro školy, který si klade za cíl obohatit školní výuku o to nejlepší ze skautské výchovné metody. Skautuje v Chlumci nad Cidlinou, kde si zkusila vedení všech věkových kategorií (každá z nich ji v něčem zocelila a v mnohém inspirovala). Má ráda, když se kolem stále něco děje, výpravy do přírody v každém ročním období a relaxaci či vybití u tance.
Ludmila Dobrozemská - Liduš

Ludmila Dobrozemská - Liduš

koordinátorka programových projektů

ludmila.dobrozemska@skaut.cz

V projektu Skauting pro školy pracuje na pozici Metodika programů, čímž zodpovídá za kvalitu aktivit, které v rámci tohoto projektu vznikají. Kvalitu můžete prověřit tím,že si programy vyzkoušíte se svým oddílem i vy. Pochází z Boskovic, kde vede dívčí oddíl Minetaka, a je okresní výchovnou zpravodajkou. Podílí se na organizaci rádcovských, čekatelských i vůdcovských kurzů.

Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu

Kateřina Pijáčková

Kateřina Pijáčková

Manažerka projektu

katerina.pijackova@skaut.cz

Kateřina má na starosti projekt Neformální vzdělávání v Junáku, financovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Komunikuje především s odbory a zajišťuje administraci projektu vůči MŠMT. Kateřina má zkušenosti s koordinací humanitárních projektů a taky monitoringu a evaluace (M&E) neziskových organizací. 

Michaela Ježdíková - Tubus

Michaela Ježdíková - Tubus

Administrátorka projektu

michaela.jezdikova@skaut.cz

Tubus zajišťuje základní činnosti ekonomického oddělení. Má na starosti vedení pokladny, kontrolu a proplácení cestovních příkazů, fakturaci a vyúčtování vzdělávacích akcí. Zároveň spolupracuje na projektu Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu jako administrátorka.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.