( Aktuální )
Zveřejněno 1. 11. 2021
Herianová Dominika - Domča
KÚJ - asistentka Kanceláře ústředí
dominika.herianova@skaut.cz

Projekty

Junák - český skaut, z.s. realizuje za podpory Evropské unie - Evropských sktrukturálních a investičních fondů OP Výzkum, vývoj a vzdělání a za podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy projekt "Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu".
Markéta Olišarová - Jóňa

Markéta Olišarová - Jóňa

zpravodajka pro ústředí

marketa.olisarova@skaut.cz

Jóňa je odpovědná za oblast hospodaření a získávání finančních prostředků na chod organizace, dále má na starost agendu nemovitostí, podávání projektových žádostí a řízení projektů. Je zodpovědná za chod ústředí jako celku. 

Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu

Kateřina Pijáčková

Kateřina Pijáčková

Manažerka projektu

katerina.pijackova@skaut.cz

Kateřina má na starosti projekt Neformální vzdělávání v Junáku, financovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Komunikuje především s odbory a zajišťuje administraci projektu vůči MŠMT. Kateřina má zkušenosti s koordinací humanitárních projektů a taky monitoringu a evaluace (M&E) neziskových organizací. 

Michaela Ježdíková - Tubus

Michaela Ježdíková - Tubus

Administrátorka projektu

michaela.jezdikova@skaut.cz

Tubus zajišťuje základní činnosti ekonomického oddělení. Má na starosti vedení pokladny, kontrolu a proplácení cestovních příkazů, fakturaci a vyúčtování vzdělávacích akcí. Zároveň spolupracuje na projektu Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu jako administrátorka.

Markéta Musilová - Blecha

Markéta Musilová - Blecha

koordinátorka programových projektů

marketa.musilova@skaut.cz

Blecha podporuje činnost týmů Svojsíkova závodu, Závodu vlčat a světlušek a tematických odborů (tj. Ekologického odboru, Skautingu pro všechny, Odboru duchovní výchovy a Skautů na Zemi). Dbá o propojení programové a vzdělávací agendy Junáka - českého skauta a o komunikaci výstupů programového oddělení. Zároveň je také koordinátorkou náplně projektu Podpora neformálního vzdělávání v Junáku - českém skautu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.